โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยกระดับรับมือ โควิด-19”

Manager Online

เผยแพร่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 09.42 น. • MGR Online

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ (J&T Express Thailand) เปิดมาตรการรับมือป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามข้อปฏิบัติของรัฐบาลไทย

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจอีกขั้นให้กับผู้ใช้บริการรวมไปถึงบุคลากรของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

โดยดำเนินการออกมาตรการสำคัญเพื่อให้บุคลากรพึงปฏิบัติตามดังนี้

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าร้านสาขาและในสำนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยการล้างมืออย่างถูกวิธี และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส โควิด-19

หน้าร้านสาขาทุกพื้นที่ของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ต้องจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้กับผู้มาใช้บริการและบุคลากร

ก่อนเวลาเปิดทำการในทุกๆ วัน ต้องทำความสะอาด ราวจับประตู อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และในบริเวณสำนักงานจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานวันละ 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น ก่อนเข้าทำงานและหลังพักรับประทานอาหารกลางวัน

บุคลากรจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งต้องเพิ่มความถี่ในการล้างมือ

หากพบบุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดทันที

หากพบบุคลากรหรือผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยง หรือเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการที่สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางบริษัทจะหยุดให้บริการในสาขานั้นๆ เพื่อทำความสะอาด และให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดทันที รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงานรับมือ เพื่อให้กระทบการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ น้อยที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการอย่างมีคุณภาพจาก เจแอนด์ที

เอ็กซ์เพรส เพื่อร่วมมือก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0