โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

เตือนความจำ! ‘กรมการปกครอง’ เปิดคัดเอกสารภาษาอังกฤษ 12 ประเภทแล้ว

The Bangkok Insight

อัพเดต 25 เม.ย. 2563 เวลา 07.58 น. • เผยแพร่ 25 เม.ย. 2563 เวลา 07.58 น. • The Bangkok Insight
เตือนความจำ! ‘กรมการปกครอง’ เปิดคัดเอกสารภาษาอังกฤษ 12 ประเภทแล้ว

เตือนความจำ! "กรมการปกครอง" มีบริการคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประชาชนภาษาอังกฤษแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "กรมการปกครอง" ได้พัฒนาระบบโปรแกรมการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจข้อมูลรายการทะเบียนที่ประชาชนยื่นคำร้องขอคัดสำเนา จากฐานข้อมูลการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกมาเป็นภาษาอังกฤษ (single Sign-on)
เพื่อให้บริการประชาชนได้แล้ว

ทั้งนี้ การคัดเอกสารทางทะเบียนภาษาอังกฤษจากเขต/อำเภอ จำนวน 12 ประเภท ได้แก่

1. ทะเบียนคนเกิด/สูติบัตร (ท.ร.1/ก)

 1. ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร (ท.ร.4/ก)
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการเกิด
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
 5. ทะเบียนสมรส
 6. ทะเบียนหย่า
 7. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
 8. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว
 9. ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
 10. ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล
 11. จดทะเบียนเปลี่นชื่อสกุล

โดยบุคคลที่มีสิทธิขอคัดหรือคัด และรับรองข้อมูลรายการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ เจ้าของรายการหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของรายการและผู้มีส่วนได้เสียตามกำหนดในกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอ ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอสำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา

อย่างไรก็ตาม หลังจากคัดเอกสารทางทะเบียนภาษาอังกฤษ จากเขต หรืออำเภอแล้ว ประชาชนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นั่นก็คือ ขอรับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติ และนิติกรณ์ กรมการกงสุลทั่วประเทศ ที่ถนนแจ้งวัฒนะ, สำนักงานสัญชาติ และนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีคลองเตย, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นติดต่อสถานทูต ประเทศปลายทางในไทย และนำไปใช้ประเทศปลายทางได้เลย ทั้งนี้ยังเหลือเอกสารราชการอีก 18 ประเภท ที่กำลังดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนต่อไป

การอำนวยความสะดวก เนื่องมาจากการติดต่อสื่อสาร และดำเนินธุรกรรมข้ามประเทศ ทั้งภาคประชาชนและธุรกิจ มีความจำเป็นมากขึ้น ทำให้มีประชาชนมาขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประเภทคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนใหญ่ใช้เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ไปทำงานต่างประเทศ การสมรสหรือหย่าในต่างประเทศ การขอถิ่นพำนักในต่างประเทศ และการขอเข้าถือสัญชาติประเทศนั้นๆ

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0