เป็นเจ้าของดวงดาวกันได้ง่ายๆ แค่ปริ๊นต์ ตัด แปะ! NARIT แจกโมเดล 8 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เพื่อเป็นสื่อการสอน ต้อนรับเปิดเทอม

The MATTER อัพเดต 13 ก.ค. 2563 เวลา 10.06 น. • เผยแพร่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. • Brief

เป็นเจ้าของดาวดวงง่ายๆ แค่ปลายนิ้วจริงๆ เมื่อ 'สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ' หรือ NARIT แจกโมเดลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้ง 8 ดวง ให้โหลดไปปริ๊นต์ ตัด แล้วแปะออกมาเป็นดวงดาว ไว้สำหรับเป็นสื่อการสอน ต้อนรับการเปิดเทอมนี้

http://www.narit.or.th/index.php/astro-media-emdia-menu

สำหรับโมเดลดังกล่าว NARIT ระบุว่า ยินดีให้ทุกท่านดาวน์โหลดมาเรียนรู้กันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับ NARIT เป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2552 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของประเทศ

นับแต่ NARIT ก่อตั้งขึ้น ได้รับงบประมาณสนับสนุน

ปี 2553 - 81 ล้านบาท

ปี 2554 - 161 ล้านบาท

ปี 2555 - 189 ล้านบาท

ปี 2556 - 196 ล้านบาท

ปี 2557 - 296 ล้านบาท

ปี 2558 - 262 ล้านบาท

ปี 2559 - 490 ล้านบาท

ปี 2560 - 476 ล้านบาท

ปี 2561 - 637 ล้านบาท

ปี 2562 - 706 ล้านบาท

ปี 2563 - 576 ล้านบาท

ที่ผ่านมา NARIT มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเกิดสุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ไม่รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยหรือเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ

#Brief #TheMATTER

ดูข่าวต้นฉบับ