4 วิธีป้องกัน โรคหน้าหนาว สำหรับผู้สูงอายุ

สวพ.FM91 อัพเดต 08 ธ.ค. 2562 เวลา 22.21 น. • เผยแพร่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 22.21 น.
4 วิธีป้องกัน โรคหน้าหนาว สำหรับผู้สูงอายุ

4 วิธีป้องกัน โรคหน้าหนาว สำหรับผู้สูงอายุ 
- หลีกเลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี 
- ลดการอาบน้ำอุ่น 
- งดอาหารไขมันสูง
- รักษาร่างกายให้อบอุ่น  
http://si.mahidol.ac.th/
  CR. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูข่าวต้นฉบับ