เปิดรายชื่อ “โรงพยาบาล” ไหนบ้างคิดค่ายาไม่แพง

Businesstoday เผยแพร่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 01.02 น. • Businesstoday
เปิดรายชื่อ “โรงพยาบาล” ไหนบ้างคิดค่ายาไม่แพง

นายวิชัย
โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน
เปิดเผยว่า
ขณะนี้กรมการค้าภายในได้จัดแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 3 กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะประกาศในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ
ในวันที่ 15 ต.ค.62 ประกอบด้วยได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพงหรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย หรือกลุ่มสีเขียว มีโรงพยาบาลจำนวน 214 ราย โดยเป็นการประเมินจากราคายาที่คิดถูกกว่าราคาเฉลี่ยของยาประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลรวมกันของจำนวนยาทั้งหมดของโรงพยาลที่มีประมาณ 3,000 รายการ
  • กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลที่คิดราคายาระดับกลางหรือกลุ่มสีเหลือง มี 64 ราย
  • กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลที่คิดค่ายาแพงสุดโต่งหรือกลุ่มสีแดงมีจำนวน 73 ราย

โดยในวันที่ 15 ต.ค.62
กรมการค้าภายในจะประกาศในส่วนของโรงพยาบาลกลุ่มสีเขียวก่อน 214 ราย เพราะมีความเป็นธรรมในการคิดราคายา
และยังเป็นการเป็นส่งเสริมให้ประชาชนได้พิจารณาเข้าไปใช้บริการ
ซึ่งในส่วนของกลุ่มสีเขียว มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีจำนวน 91
เตียงขึ้นไป จำนวน 91ราย โรงพยาบาลขนาดกลางที่มีจำนวนเตียง 31-90 เตียง 62 ราย และโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีจำนวนเตียง
1-60 เตียง จำนวน 61 ราย

>> สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่ <<

โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพง
โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพง
โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพง
โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพง

นายวิชัย ระบุว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โรงพยาบาลเอกชนจำนวนมากคิดค่ายาไม่แพงนัก ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปรักษาได้ โดยเกณฑ์ในการจัดเกรด กรมฯ และผู้เชี่ยวชาญได้มีการนำราคายาประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลมาหาค่าเฉลี่ยกลาง หากจำนวนรายการยาของโรงพยาบาลใดถูกกว่าค่าเฉลี่ยกลางเกิน 50% ของยาทั้งหมด ก็จะจัดเกรดโรงพยาบาลนั้นเป็นกลุ่มสีเขียว ซึ่งบางโรงพยาบาลมีการคิดค่ายาที่ถูกกว่าราคาค่าเฉลี่ยกลางถึง 80% ของจำนวนยาทั้งหมด ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก

ส่วนราคายาในกลุ่มสีเขียว พบว่า ตัวยาบางรายการต่ำกว่าราคากลาง 5-10% ขณะที่บางตัวยาต่ำกว่า 30-50% โดยการประกาศขึ้นเว็บไซต์ในการจัดเกรดครั้งนี้ คิดเฉพาะเรื่องของราคายาเท่านั้น ส่วนค่าบริการ ค่ารักษา และเวชภัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ขณะที่อีก 2 กลุ่มที่เหลือคือ โรงพยาบาลในกลุ่มสีเหลือง กรมการค้าภายในจะประกาศขึ้นเว็บไซต์ภายหลัง ส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มสีแดง อาจไม่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพราะประชาชนสามารถประเมินรายชื่อโรงพยาบาลจาก 2 กลุ่มแรกได้ หากไม่มีชื่อก็แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มสีแดง

ส่วนราคายาและเวชภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคาเปรียบเทียบได้ ผ่านระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน >> ตรวจสอบที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ