วิพากษ์ ‘ประกันรายได้’ เครื่องมือพ่อค้าทุบราคา?

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 05 ธ.ค. 2562 เวลา 11.00 น.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งโครงการประกันรายได้ก็เป็นโครงการหนึ่งในสินค้า 5 พืช ( ข้าว ยางพารา น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) แต่ว่าสภาเกษตรกรเองไม่อยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาภาคเกษตรระยะสั้นปีต่อปี หรือเพียงฤดูกาลเท่านั้น มองแล้วว่าไม่ยั่งยืน ไม่ทำให้เกษตรกรรอดได้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลมาคุยกับสภาเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรแบบระยะยาวและยั่งยืน ก็ยังไม่เห็นทำเลย และไม่เห็นมีใครสนใจทำ

“โครงการประกันรายได้” ส่งผลทางจิตวิทยาทำให้พ่อค้ารู้สึกว่ารัฐบาลช่วยเกษตรกรแล้ว พ่อค้าสามารถจะฮั้วกันกดราคาได้ง่าย เกษตรกรเองอำนาจการต่อรองมีน้อย ในเมื่อรัฐบาลก็ได้ชดเชยส่วนต่างให้แล้ว แต่ความจริงอีกด้านหนึ่งภัยแล้งผลผลิตหายไปครึ่งหนึ่งราคาควรจะเพิ่มเป็น 2 เท่า ดังนั้นรัฐบาลควรจะพิจารณาให้ดีอย่าตกเป็นเครื่องมือของพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนรวมหัวกันกดราคา

นายประพัฒน์ กล่าวว่า ทางออกก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลมาร่วมทำงานกับสภาเกษตรฯ ในการหาทางออกทุกชนิดของสินค้าเกษตร เพราะไม่ต้องการให้เกษตรกรพึ่งพารัฐตลอดไปไม่มีวันจบสิ้น

ดูข่าวต้นฉบับ