โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

"ม.มหิดล" แนะผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรปลอดภัย สนองนโยบาย BCG

สยามรัฐ

อัพเดต 19 ก.ค. 2565 เวลา 06.27 น. • เผยแพร่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 06.27 น.

นับเป็นเรื่องน่ายินดีตั้งแต่ประเทศไทยมีนโยบาย BCG (Bio Economy - Circular Economy - Green Economy) ที่เปิดกว้างให้มีการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ผู้บริโภคจึงได้มี "เครื่องสำอางสมุนไพรไทย" เป็นทางเลือกที่หลากหลาย และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวราภรณ์ จรรยาประเสริฐอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเคยได้รับทุนความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในประเทศไทยมีการใช้คำว่า"เวชสำอาง" เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น โดยตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางจะครอบคลุมเฉพาะชนิดที่ใช้ทาภายนอกเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเท่านั้น
โดยปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง "กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร" เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพในแง่ต่างๆ เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนรับรอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้ค้นคว้าและวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรที่มีคุณภาพกันมากขึ้นอีกด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ได้กล่าวแนะนำการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคว่า ผู้ผลิตจะต้องคัดเลือกสมุนไพรที่มีสารสำคัญที่ดี มีประโยชน์ และไม่เสี่ยงต่อการแพ้ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และการทดสอบการระคายเคือง ซึ่งนักวิจัยที่จะสามารถพัฒนางานวิจัยจนบรรลุสู่เป้าหมายหรือประสบผลสำเร็จได้ จะต้องคอย update ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อการเรียนรู้ และนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในงานวิจัย โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน มอบองค์ความรู้เกี่ยวกับยาและพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์นานัปการ ให้ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องที่www.pharmacy.mahidol.ac.th

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0