โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

CEO FORUM ทิศทางอสังหาฯ ยุคใหม่ | O2O

TOJO NEWS

อัพเดต 18 ต.ค. 2566 เวลา 21.16 น. • เผยแพร่ 18 ต.ค. 2566 เวลา 13.39 น. • O2O Forum

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1 (Smart Governance on Land and Real Estate) ได้มีการจัดการอภิปราย “แนวโน้ม ทิศทาง การจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่”

CEO Forum จัดขึ้นที่ โรงแรม อัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (อดีตอธิบดีกรมที่ดิน) นายนิวัติ ลมุนพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมที่ดิน) นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์) ดูเนื้อหาบน O2O Forum

หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกรมที่ดินได้ริเริ่มพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการสร้างแนวทางการเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมุมมอง ความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้าง ปรับปรุง พัฒนางานนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการจัดการธรรมาภิบาลภาครัฐยุคใหม่ ด้านการบริหารจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์คุณค่าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้จุดเน้นของหลักนิติธรรมการเป็นภาครัฐระบบเปิด มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างการมีส่วนร่วม การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบทางสังคม

CEO Forum นี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้รับทราบสภาพปัญหา ผลกระทบ และความท้าทายในการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจน นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการจัดการที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมยังได้รับฟังการสรุป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการธรรมาภิบาล ฯ อีกด้วย

ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ติดตามบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ O2O เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าติดตาม ทันโลก ทันเวลาไปกับเรา

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น