เผยโฉมโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ครบวงจร​ แห่งแรกในประเทศไทย

MThai.com เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 15.35 น.
เผยโฉมโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ครบวงจร​ แห่งแรกในประเทศไทย
คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์…

คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มีการเผยโฉมโรงงานรีไซเคิลขยะที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ที่ จ.ชลบุรี

หลังมีการใช้นวัตกรรมรีไซเคิลจากการนำพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม จนไปถึงพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมาหมุนเวียนใช้ (Landfill Recycling Innovation) จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพที่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (หรือที่เรียกว่า Up Cycling)

โดยคุณไพบูลย์ เผยว่า การพัฒนา นวัตกรรมรีไซเคิลพลาสติกที่นำขยะพลาสติกจากบ่อขยะในประเทศกลับมารีไซเคิล มีที่มาจากแนวคิดที่ว่า การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกจะช่วยให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งวิธีการผลิตจะเริ่มจากการคัดแยกชนิดพลาสติกกลุ่ม PE หรือ Polyethylene จากเศษพลาสติกที่มาจากบ่อขยะ นำมาคัดแยกและล้างทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถล้างเศษพลาสติกได้ถึง 1,600 ตันต่อเดือน 

ตามด้วยการนำไปหลอมเศษพลาสติกให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ   และท้ายสุด คือการนำเม็ดพลาสติกมาผลิตเป็นถุงพลาสติกรีไซเคิล อาทิ ถุงขยะฮีโร่อีโค่ ที่ขายทั้งในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

ทั้งนี้นอกจากการทำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลแล้ว เรายังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงอีกด้วย อาทิ การ Pyrolysis และการแก้ปัญหาขยะอินทรีโดยการนำขยะออแกนิคมาผลิตเป็นปุ๋ยด้วย

อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหานี้ไม่สามารถทได้เพียงลำพังบริษัทจึงจึงมีแผนที่จะจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้เพื่อทุกบ้านจะสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง แต่ยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเรายังคงเดินหน้าหานวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาการรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ดูรูปเพิ่ม

ดูข่าวต้นฉบับ