โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

รมว.สุชาติ ห่วงเด็กจบวุฒิ ม.3 ไร้อาชีพ สั่ง กพร.สร้างทักษะทำงาน เผย จ.บุรีรัมย์ ปั้นช่างทะลุพันคน

MATICHON ONLINE

อัพเดต 03 มิ.ย. 2566 เวลา 07.54 น. • เผยแพร่ 03 มิ.ย. 2566 เวลา 07.54 น.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และไม่ได้ศึกษาต่อที่กำลังค้นหาความถนัดด้านอาชีพ และการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานต่างๆ เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลังจากฝึกอบรมจบหลักสูตรแล้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” จะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ จึงได้กำชับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการเพิ่มทักษะให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และมอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจและเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนกลุ่มนี้ จำนวน 1,520 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,325 คน และในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ นั้น ได้จัดฝึกอบรมให้เยาวชนกลุ่มนี้ในหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาฝึก 280 ชั่วโมง จำนวน 20 คน โดยแบ่งการฝึกเป็น 2 ช่วง คือ ฝึกในสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. – 16 มิ.ย.66 หลังจากนั้น น้องๆ กลุ่มนี้จะเข้าฝึกงาน เพื่อฝึกปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการ อีก 1 เดือน ผู้ที่ผ่านการฝึกทั้ง 2 ช่วง จะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเอกสารรับรองความรู้ นอกจากนี้ เมื่อจบการฝึกดีงกล่าวแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพื่อเป็นการการันตีฝีมือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานจริง สามารถเป็นเครื่องยืนยันความพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานอีกด้วย

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0