โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ชาวบุรีรัมย์ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันปีใหม่

ชาวบุรีรัมย์ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันปีใหม่

วันที่ 1 ม.ค.66 เวลา 07.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ ถนนรมย์บุรี หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน กว่า 1,000 คน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 นอกจากเป็นการตักบาตรตามประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

โดยมี พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2566 ให้กับพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ โดยประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชน ผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นประธานสงฆ์ นำพระภิกษุ สามเณร จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาต

ด้าน นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของทุกคน ที่ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากอุปสรรค ภยันตรายทั้งปวง จงมีกำลังกาย กำลังใจ ที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับสิ่งใหม่ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน และในทุกๆด้าน ด้วยศีล สมาธิ สติ และปัญญา เพื่อความเจริญก้าวหน้า มั่นคงในชีวิต อาชีพการงานตลอดไป และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึ่งปรารถนาโดยทั่วกัน

ซึ่งขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ช่วยกันทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีมีความเอื้ออาทร และแบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ ร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยทุกคนให้เจริญวัฒนาถาวรสืบไป และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีและตลอดไป

0
0