2565 ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ โอกาสทางธุรกิจสำหรับสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย อัพเดต 22 พ.ย. 2562 เวลา 08.57 น. • เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 08.57 น.

         ไทยจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในปี 2565 เป็นอย่างเร็ว หรือในอีก 3 ปี นับจากนี้ ด้วยฐานจำนวนประชากรผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุที่มีเป็นจำนวนมาก
         อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ราว 13.04 ล้านคน หรือ 95-96% ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ยังมีรายได้ไม่สูง หรือมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้
           ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่สูง สินค้าและบริการต้องมีราคาไม่แพงนักแต่หากเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ก็จะเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้น ทำให้ผู้ประกอบการคงต้องให้ความสำคัญกับประเด็นความคุ้มค่า ความแตกต่าง และคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล และที่สำคัญคือ ช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่ต้องออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านการเคลื่อนไหวและการเดินทางไปซื้อหาสินค้าและบริการด้วยตนเอง

​​

ดูข่าวต้นฉบับ