22 ตระกูลดังถือครองหุ้นไทยเกิน 1 ล้านล้านบาท!!

Wealthy Thai อัพเดต 28 ต.ค. 2562 เวลา 06.44 น. • เผยแพร่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 06.44 น. • wealthythai
22 ตระกูลดังถือครองหุ้นไทยเกิน 1 ล้านล้านบาท!!

ตลาดหุ้นไทยกำลังคึกคักและคราคร่ำไปด้วยมหาเศรษฐี !!   สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนจากการที่มีบริษัทขนาดใหญ่เดินหน้าเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ซึ่งในด้านหนึ่งเป็นผลดีที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเติบโต และในอีกด้านหนึ่งตลาดหุ้นไทยก็เป็นเครื่องมือของการระดมทุนในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หลายตระกูลดังเลือกที่จะนำธุรกิจเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ บ้างก็เพื่อขยายธุรกิจ บ้างก็ว่าเป็นการปรับบริษัทให้เป็นมืออาชีพ หรือการระดมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจไปยังอันดับโลก

 

ผลของการนำบริษัทขนาดใหญ่เข้าระดมทุนทำให้เราได้เห็นข้อมูลที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายงานออกมา เกิดเศรษฐีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ในตลาดหุ้นไทยเกิดขึ้นมากมาย และหลายคนเริ่มมีทรัพย์สินที่มากขึ้น

 

จากการรายงานพบว่า มี 22 ตระกูลดังในตลาดหุ้นไทย ถือครองหุ้นโดยตรงมากถึง 1.02 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน  5.85 % ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบัน และยังมีทิศทางแต่ละคนจะมีทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นตามการนำธุรกิจเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

 

โดย 22 ตระกูลดังที่ถือครองหุ้นมากที่สุด ได้แก่

 

ตระกูล          จำนวนสมาชิก          มูลค่าการถือครองหุ้นโดยตรง

 • รัตนาวะดี  1 คน                      132,685 ล้านบาท
 • สิริวัฒนภักดี   2 คน                  115,300 ล้านบาท
 • ปราสาททองโอสถ   6 คน            85,224 ล้านบาท
 • โอสถานุเคราะห์   11 คน             76,403 ล้านบาท
 • ตั้งคาราวคุณ     6 คน                60,288 ล้านบาท
 • กาญจนพาสน์    5 คน                60,032ล้านบาท
 • จิราธิวัฒน์      42 คน                 54,517 ล้านบาท
 • อาหุนัย     3 คน                       46,023  ล้านบาท
 • เพชรอำไพ     2 คน                   43,794 ล้านบาท
 • เพ็ชรอำไพ     1 คน                   43,349 ล้านบาท
 • โพธารามิก     1 คน                   33,057  ล้านบาท
 • อัศวโภคิน      8 คน                   32,953 ล้านบาท
 • ลิงค์            1 คน                    32,503 ล้านบาท
 • แก้วบุตตา     3 คน                    27,760 ล้านบาท
 • วิจิตรพงศ์พันธุ์       4 คน             25,959 ล้านบาท
 • หาญพาณิชย์        6 คน              24,980 ล้านบาท
 • ทองแตง             6 คน              24,060  ล้านบาท
 • ธีระโกเมน           2 คน              23,868 ล้านบาท
 • เธียรวร              2 คน               22,031 ล้านบาท
 • จุฬางกูร             6 คน              19,715 ล้านบาท
 • ถนอมบูรณ์เจริญ    2 คน              19,225 ล้านบาท
 • ประกิตชัยวัฒนา    1 คน              18,973 ล้านบาท

 

ดูข่าวต้นฉบับ