20 ก.ย.นี้ พ.ร.บ.จราจรใหม่มีผลเเล้ว ห้ามยึดใบขับขี่ ใช้ใบขับขี่อิเล็กฯแทนใบจริงได้

MATICHON ONLINE อัพเดต 15 ก.ย 2562 เวลา 07.07 น. • เผยแพร่ 15 ก.ย 2562 เวลา 07.07 น.
1ใบขับขี่

เตรียมเฮห้ามยึดใบขับขี่ 20 ก.ย.นี้ พ.ร.บ.จราจรใหม่ มีผลใบขับขี่อัจริยะแทนใบจริงได้ ออกใบสั่งได้อย่างเดียว ไม่เกินสิ้นปี กม.ลูกต้องบังคับใช้แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวถึงกฎหมายบางมาตราที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ 20 กันยายนนี้ ว่า อันดับแรกประชาชนจะสามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกแทนใบขับขี่จริงได้ตาม ม.31/1 “ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องมีใบขับขี่อยู่กับตัวในขณะเดินรถ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ส่วนกรณีผู้ขับขี่แสดงใบขับขี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ให้ถือว่ามีใบขับขี่อยู่กับตัว” โดยที่เจ้าพนักงานจราจรจะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ เพียงแต่ออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับเท่านั้นขณะที่การใช้สำเนาภาพแทนใบขับขี่,การตัดแต้มความประพฤติผู้ฝ่าฝืนจราจร และการระงับต่อภาษีรถยนต์ประจำรายปี หากค้างชำระค่าใบสั่ง ยังอยู่ระหว่างทดสอบระบบ และต้องรอการประกาศใช้กฎหมายลูกนับถัดไปอีก 3 เดือนหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่เกินวันที่ 19 ธันวาคมนี้ โดยภายในปลายเดือนกันยายนนี้ จะเรียกหน่วยที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกันอีกครั้ง

 

ดูข่าวต้นฉบับ