โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ททท.จัดกิจกรรม 'ผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะ ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ'

ททท.จัดกิจกรรม “ผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะ ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” “Laughing Island Conqueror VS Low Carbon Foot Print Traveller”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตามเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราด เกาะหมาก (Low Carbon Destination) – เกาะกระดาด (Safari Island) - เกาะขายหัวเราะ (Laughing Island) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 และทำการติดตั้ง “แอปพลิเคชั่น CF Calculator” ที่จัดทำขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึง Carbon Foot Print หรือปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมาจาก อาหาร สินค้า บริการ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และชวนนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ลดโลกเลอะ” ที่เกิดจากภาวะเรือนกระจก มลภาวะฝุ่นควันพิษในอากาศ PM2.5 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ซึ่งล้วนสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของคนในปัจจุบัน

นายอิษฎา เสาวรส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวฯ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง เกาะหมาก (Low Carbon Destination) – เกาะกระดาด(Safari Island) - เกาะขายหัวเราะ (Laughing Island) ระหว่างเดือนพฤษภาคม- กรกฎาคม 2565 และทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น CF Calculator ตั้งค่าตามที่กำหนดและทำการบันทึกข้อมูลรูปแบบการเดินทาง ระยะทาง กิจกรรมท่องเที่ยวรวมถึงปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน โดยแอปพลิเคชั่นจะทำการคำนวณและแสดงค่า Carbon Foot Print เฉลี่ยต่อปีออกมา

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการลดจำนวน Carbon Foot Print อาทิเปลี่ยนจากการนั่งเรือเล็กเป็นการเดินเท้าไปยังเกาะขายหัวเราะ การรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ (Organic Products) หรืออาหารที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยง รวมถึงการรับประทานอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งและการนำเข้าอาหารจากนอกพื้นที่ เป็นต้นและนำหลักการดังกล่าวไปต่อยอดและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Laughing Island Conqueror VS Low Carbon Foot Print Traveller” ผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะกับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก ททท. ที่ได้รับการออกแบบจากนักวาดการ์ตูนขายหัวเราะ เพื่อแสดงว่าท่านได้เดินทางมาพิชิตเกาะขายหัวเราะ ได้มาเยือน “เกาะหมาก” แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Low Carbon Destination ที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักคิด BCG Model และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความเข้าใจในหลักคิดของการลดจำนวน Carbon Foot Print และเป็นต้นแบบของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักฐานภาพถ่ายตนเองกับเกาะขายหัวเราะ และภาพหน้าจอการคำนวณผลของแอปพลิเคชั่น CF Calculator เพื่อขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองได้ที่ ททท. สำนักงานตราด หรือแจ้งหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ www.fb.com/tattratoffice โดยททท. จะส่งประกาศนียบัตรให้ทางไปรษณีย์ (ไม่จำกัดจำนวนประกาศนียบัตร) ภายใน 31 กรกฎาคม 2565 นี้ เท่านั้น

และกิจกรรมครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด (ขายหัวเราะ) ผู้ทำให้เกาะขายหัวเราะไม่ได้เป็นแค่เพียงภาพปกในหนังสือการ์ตูน แต่มีอยู่จริงที่จังหวัดตราด

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวหรือบริษัทนำเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ททท. สำนักงานตราด เลขที่ 100 ม. 1 ต. แหลมงอบ อ. แหลมงอบ จ. ตราด 23120 โทร. 0 3959 7259-60 (ในวันและเวลาราชการ) และช่องทางออนไลน์ www.fb.com/tattratoffice

ดูข่าวต้นฉบับ