โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

โปรดอ่าน : ข้อกำหนดและเงื่อนไขวิธีการนับคะแนนของโพล

LINE TODAY

เผยแพร่ 23 ม.ค. เวลา 04.43 น.

เนื้อหาโพล LINE TODAY ส่วนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหัวข้อโพล ตัวเลือกโพล การถ่วงน้ำหนักของคะแนน วิธีการนับคะแนนและผลสำรวจ รวมถึงของรางวัล (รวมเรียกว่า "เนื้อหาโพล") มาจากการสร้างสรรค์และนำเสนอโดยพันธมิตรสื่อที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินการโดยอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ LINE ไม่ว่าทางใด โปรดใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการเข้ามีส่วนร่วม โดยโปรดตระหนักว่าโพลนี้ไม่อาจถือได้ว่า LINE รับรอง มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเห็นด้วยกับเนื้อหาโพลไม่ว่ากรณีใดๆ ผลสำรวจนี้ไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการโดยหากมีการนำผลสำรวจนี้ไปใช้ต่อไม่ว่าโดยประการใดจะเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

กติกาการโหวตและเกณฑ์การเก็บคะแนน

โหวตผ่าน Website : https://kazzmarket.com/vote/ คิดเป็น 80% (ไม่จำกัดจำนวนต่อวัน)

โหวตผ่าน LINE TODAY Poll คิดเป็น 20% (โหวตได้ 1 ครั้งต่อวัน)

รายละเอียดการประกาศผลโหวตในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ประกาศผล - 5 กุมภาพันธ์ 2566 (คะแนนรวมสะสมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์)

สัปดาห์ที่ 2 ประกาศผล - 12 กุมภาพันธ์ 2566 (คะแนนรวมสะสมถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์)

สัปดาห์ที่ 3 ประกาศผล - 19 กุมภาพันธ์ 2566 (คะแนนรวมสะสมถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์)

สัปดาห์ที่ 4 ประกาศผล - 27 กุมภาพันธ์ 2566 (วันอังคาร เนื่องจากวันจันทร์ที่ 26 เป็นวันหยุดราชการ)

(คะแนนรวมสะสมถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์)

สัปดาห์ที่ 5 ประกาศผล - 4 มีนาคม 2566 (คะแนนรวมสะสมถึงวันที่ 3 มีนาคม)

และประกาศผลโหวตสะสม วันที่ 7 มีนาคม (คะแนนรวมสะสมถึงวันที่ 6 มีนาคม) และ วันที่ 9 มีนาคม 2567 (คะแนนรวมสะสมถึงวันที่ 8 มีนาคม)

ปิดโหวตวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.

หมายเหตุ : การประกาศคะแนนโหวตแต่ละสัปดาห์เป็นคะแนนรวมสะสมทั้งหมดจาก 2 ช่องทาง

This LINE TODAY poll contents and all related materials, consequential arrangements and activities, including but not limited to poll topics, choices, score weight, tally method and result, and prizes (“Poll Contents”), are created and presented by relevant media partners operating as independent entities not related nor affiliated in any way with LINE. Users are kindly advised to take part in the Poll Contents with sound judgment and discretion and to bear in mind that under no circumstances shall this poll be taken to represent that LINE endorses, has the involvement in or agrees with the Poll Contents. The poll result is not suitable for any official reference and any further use will be at the users’ own risk and responsibility.

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0