16 ธ.ค.62 ปิดถนนข้าวสาร จัดงาน"ข้าวสาร Walking Street เริ่ม 16.00 น.

สวพ.FM91 อัพเดต 16 ธ.ค. 2562 เวลา 03.31 น. • เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 03.31 น.
16 ธ.ค.62 ปิดถนนข้าวสาร จัดงาน

ถนนข้าวสาร จะมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน (Walking Street) ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค.62 โดยเริ่มปิดถนนเต็มรูปแบบในเวลา 16.00 - 24.00 น. ภายใต้ชื่องาน “ข้าวสาร Walking Street” โดยในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรม สาธิตการทำอาหารไทย รวมถึงอาหารต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของถนนข้าวสาร

ดูข่าวต้นฉบับ