15 วิธีฝึกสมาธิสำหรับคนไม่ชอบนั่งสมาธิ | พศิน อินทรวงค์

พศิน อินทรวงค์ เผยแพร่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 07.53 น.

1. ฝึกอ่านหนังสือ หรือบทความยาว ๆ เป็นประจำ

2. ฝึกเขียนบันทึกประจำวัน หรือเขียนอะไรด้วยดินสอ และปากกา

3. ปิดโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดแล้วอยู่กับตนเองเงียบๆ ทำทุกวันให้เป็นนิสัย

4. ฟังเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง (ทั้งในรถยนต์ และที่บ้าน)

5. วิ่งหรือออกกำลังกายแบบนับลมหายใจไปด้วย

6. ฟังคลิปธรรมะ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ เป็นประจำ

7. หาอุปกรณ์ที่สร้างจังหวะมาวางข้าง ๆ แล้วหลับตาฟัง เช่น ฟังเสียงเข็มนาฬิกาเป็นต้น

8. ทำทุกอย่างให้ช้าลง เดินให้ช้าลง เคลื่อนไหวให้ช้าลง แล้วรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของตนเอง

9. จินตนาการถึงการทำงานของโครงกระดูกของตนเอง ในขณะที่เคลื่อนไหวว่าแต่ละครั้งที่เคลื่อนไหวนั้น โครงกระดูกของเราอยู่ในลักษณะใด

10. รับประทานสิ่งใด กินให้รู้รสของสิ่งนั้น อยู่กับสิ่งที่เรากำลังกิน อย่าพูดคุยขณะที่อาหารเข้าปาก แต่ให้สังเกตการรับรู้ของลิ้นและความรู้สึก

11. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างเหมาะสม มีเวลาจำกัด อย่าใช้ทุกเวลาตามที่ใจต้องการ

12. หาต้นไม้มาปลูกที่บ้าน รดน้ำ พรวนดิน และสังเกตความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้

13. พูดให้น้อยลง สังเกตสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น

14. เปลี่ยนจากเดินห้าง ไปเดินสวนสาธารณะ ชมงานศิลปะ หรือชมธรรมชาติในสถานที่เงียบ ๆ

15. ศึกษา ค้นคว้า จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสมาธิมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร เพราะเมื่อเรารู้เข้าใจอย่างแท้จริง เราจะเห็นถึงคุณประโยชน์ เปิดใจรับ และตัดสินใจลงมือทำมันด้วยตนเอง