13 สิงหาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทั่วประเทศ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

สวพ.FM91 อัพเดต 12 ส.ค. เวลา 13.11 น. • เผยแพร่ 12 ส.ค. เวลา 13.11 น.
13 สิงหาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทั่วประเทศ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองเปิดเรียน ออนไซท์ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)  โดยต้องปฏิบัติมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการของ ศธ. คือ คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา-สวมหน้ากากอนามัย-จัดจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล-การเว้นระยะห่าง-ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ-ลดความแออัด  ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ดูข่าวต้นฉบับ