11.11 ให้เลือดก่อนลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ

JS100 - Post&Share อัพเดต 09 พ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. • เผยแพร่ 09 พ.ย. 2562 เวลา 07.51 น. • JS100:จส.100
11.11 ให้เลือดก่อนลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ
11.11 ให้เลือดก่อนลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ

         ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประเวช ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เดือนนี้มีวันสำคัญของชาวไทยทุกคน นั่นคือวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี จึงได้จัดโครงการ “11.11 ให้เลือดก่อนลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ” ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสำรองโลหิตคงคลัง และเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงของไทย โดยเทศกาลวันลอยกระทงนี้ ขอให้ผู้บริจาคโลหิตสุขใจ และปลดเปลื้องความทุกข์ ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่างๆไปกับสายน้ำ ให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญ การบริจาคโลหิตถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ และเสริมบุญบารมี ตามประเพณีความเชื่อของคนไทย โดยสร้างบรรยากาศปรับเปลี่ยนสถานที่ และภายในงานพบกับเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็น นางนพมาศเข้ากับเทศกาล เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมแต่งกายชุดไทย พร้อมถ่ายภาพบรรยากาศลอยกระทงเชิญชวนบริจาคโลหิตลงใน Facebook เช็คอินศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดรับบริจาคโลหิต เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์     

          ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต รวม 13 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต  สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1752, 1760, 1770

ดูข่าวต้นฉบับ