10 เดือนแจ้งตั้งโรงงานร่วง!!!

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 03.39 น.

 

 

จับตาตัวเลขแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในช่วง 10 เดือนแรกปี62  มีจำนวนรายลดลงถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน   แต่มูลค่าลงทุนสูงขึ้นสะท้อนว่าการลงทุนใหม่สนองตอบนโยบายที่หันไปเน้นการลงทุนที่ไฮเทคโนโลยี

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมหรือช่วง 10 เดือนแรกปี2562  มีผู้ประกอบการมาแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานหรือแจ้งตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2,331 โรงงาน  ใช้แรงงานจำนวน  63,531 และเป็นเงินลงทุนรวมราว  218,829 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มีจำนวนโรงงานตั้งใหม่  2,905 โรงงาน  และใช้แรงงาน  80,839 คน ซี่งมากกว่าปีนี้  แต่ที่น่าสังเกตคือการเข้ามาลงทุนในช่วงนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่าทุนที่เข้ามาตอบสนองนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไฮเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะแม้ว่าจำนวนโรงงานจะลดลง แต่เม็ดเงินลงทุนจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา(ดูกราฟิก)

“ในช่วง 10 เดือนแรกปีนี้มีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้นสูงถึง 218,829 ล้านบาท  ขณะที่ปีก่อนช่วงเดียวกันมีเม็ดเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 153,252 ล้านบาท”

แหล่งข่าวกล่าวว่ากิจการที่มาแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในช่วง 10 เดือน ปี2562  จัดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมไว้ทั้งสิ้น 21 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช ,อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, สิ่งทอ ,เครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า, ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ,แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ, ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ , การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์,เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี, ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม,ยางและผลิตภัณฑ์ยาง,ผลิตภัณฑ์พลาสติก,ผลิตภัณฑ์อโลหะ,ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องกล,ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์,ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ และการผลิตอื่นๆ

“ช่วง 10เดือนแรกปีนี้ มีประเภทกิจการที่ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาตั้งโรงงานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์โลหะ  และกลุ่มอุตสสหกรรมที่ตั้งโรงงานน้อยที่สุดคือกลุ่มผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์”

 

เปิดตัวเลข 1,339 โรงงาน แจ้งเลิกกิจการ!!!

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ