1 วันไหว้ 5 ครั้งรวมบทสวดมนต์ เสริมมงคล ตามคำบอกเล่าของคนโบราณ

MThai.com เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น.
1 วันไหว้ 5 ครั้งรวมบทสวดมนต์ เสริมมงคล ตามคำบอกเล่าของคนโบราณ
คนโบราณบอกไว้ ในหนึ่งวัน ถ้าเป็นไปได้ ควรจะสวดมนต์ไหว้ให้ได้ 5 ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือช่วงเวลาค่ำ ใกล้จะเข้านอน

คนโบราณบอกไว้ หากต้องการ เสริมมงคล ในหนึ่งวัน ถ้าเป็นไปได้ ควรจะสวดมนต์ไหว้ให้ได้ 5 ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือช่วงเวลาค่ำ ใกล้จะเข้านอน ตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัย อันเป็นสรณะสูงสุด และท่านผู้มีพระคุณกับตัวเอง คือบิดา มารดา และครูอาจารย์ โดยประนมมือนมัสการ แล้วกล่าว….

รวมบทสวดมนต์ เสริมมงคล

*1. ไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า *

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

*2. ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า *

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

*3. ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า *

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

4. ไหว้คุณบิดา มารดา

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

5. ไหว้ครู อาจารย์

ปัญญาวุฑฒิ กะเร เต เต ทินโนวาเท นะมามิหัง (กราบ 1 ครั้ง)

**** ต่อจากนั้น ตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปให้เพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่า ขอให้ท่านทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุข สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูวีดีโอ

ดูวีดีโอ

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.mthai.com

ดูข่าวต้นฉบับ