[เจาะลึกรายละเอียด] สรุป 7 ธนาคาร “มาตรการพักชำระหนี้บ้าน” แบบไม่ติดเครดิตบูโร

Money Buffalo อัพเดต 09 เม.ย. 2563 เวลา 09.17 น. • เผยแพร่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 10.30 น. • Money Buffalo
[เจาะลึกรายละเอียด] สรุป 7 ธนาคาร “มาตรการพักชำระหนี้บ้าน” แบบไม่ติดเครดิตบูโร

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ไปแล้ว หลังจากผ่านเวลามาซักพัก ธนาคารต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยประกาศนโยบายและรายละเอียดให้แก่ลูกค้าแล้ว โดย “มาตรการพักชำระหนี้บ้าน” หยุดพักชำระเฉพาะเงินต้นและหยุดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนั้น จะเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมี 7 ธนาคารใจดีที่สามารถพักชำระหนี้ได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และอีก 3 ธนาคารที่ตอนนี้มีเพียงพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น อาจจะมีเพิ่มเติมในภายหลัง

ผู้ที่จะได้รับสิทธิหยุดพักชำระหนี้นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ต้องไม่มีสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน และ ไม่อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากธนาคารอีกที มาดูกันดีกว่าว่ามีธนาคารอะไรบ้าง

รายชื่อธนาคารและเงื่อนไข

[เจาะลึกรายละเอียด] สรุป 7 ธนาคาร “มาตรการพักชำระหนี้บ้าน” แบบไม่ติดเครดิตบูโร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด ทั้งต้นและดอก นานสุด 6 เดือน พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน : สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.krungsri.comสอบถามรายละเอียด : 1572

ธนาคารธนชาต

มีมาตรการมาช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน โดยต้องชำระหนี้ตามปกติเมื่อครบกำหนด

ขั้นตอนการลงทะเบียน : https://tmbbank.com/loan-covid19

ธนาคารทหารไทย

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยลูกค้าสามารถพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน : https://tmbbank.com/loan-covid19

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด ทั้งต้นและดอก นานสุด 3 เดือน อีกทั้งยังสามารถพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นสูงสุด 3 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่าน Line Official Account @cimbthai
สอบถามรายละเอียด : 02-626-7777

ธนาคารออมสิน

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือนโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียด : 1115

ธนาคารกรุงไทย

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด ทั้งต้นและดอก นานสุด 3 เดือน พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน : https://krungthai.com/covid19
สอบถามรายละเอียด : 02-111-1111

ธนาคารยูโอบี

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ 3 รอบบัญชี พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน : https://www.uob.co.th/covid19fap
สอบถามรายละเอียด : 02-285-1555

ธนาคารกรุงเทพ

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระเงินต้นดอกเบี้ยได้ 3 รอบบัญชี 

ขั้นตอนการลงทะเบียน : แจ้งความประสงค์ไปยังธนาคาร
สอบถามรายละเอียด : 1333

ธนาคารไทยพาณิชย์

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยสามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ 3 รอบบัญชี พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน : 02-777-7777 กด 4
สอบถามรายละเอียด : 02-777-7777

ทำไมธนาคารถึงให้พักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน ?

เนื่องด้วยช่วง โควิด-19 นี้ กระทบต่อธุรกิจเกือบทุกอุตสาหกรรม กระทบทั้งเจ้าของธุรกิจและลูกจ้าง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสดของประชาชนเกือบทุกคน ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นปัญหาจึงออกมาตรการมาช่วยบรรเทาปัญหา โดยในเบื้องต้นนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดมาตรการขั้นต่ำให้ทุกธนาคารนำไปปรับใช้ โดยในกลุ่มสินเชื่อบ้านนั้น สามารถเลื่อนกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เป็นเวลา 3 เดือน หรือพักชำระหนี้เงินต้นได้เป็นเวลา 6 เดือน

เนื่องจากเป็นมาตรการขั้นต่ำ แต่ละธนาคารก็สามารถออกนโยบายช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยบางธนาคารอาจจะใจดีหน่อยสามารถพักชำระหนี้เงินต้นได้ถึง 12 เดือน หรือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ถึง 6 เดือนเลยทีเดียว ถึงแม้ธนาคารอาจจะเสียผลประโยชน์ที่จะได้เงินเร็วขึ้น แต่ในอีกมุมนึงการปกป้องและรักษาลูกค้าไว้ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากลูกค้าส่วนใหญ่ล้มลง และไม่สามารถบริหารเงินสดในช่วงนี้ไปได้ ก็อาจจะกลายเป็นหนี้สูญหรือธนาคารอาจเสียลูกค้าเป็นจำนวนมากและล้มตาม ๆ กันเป็นโดมิโน่ก็ได้

หากเราพักชำระหนี้จะเป็น NPL หรือถูกบันทึกในเครดิตบูโรมั้ย ?

เนื่องจาก “มาตรการพักชำระหนี้บ้าน” นี้เป็นมาตรการพิเศษที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านช่วง โควิด-19 นี้ ไปได้ การพักชำระหนี้นั้นถือเป็นการช่วยเหลือจากธนาคาร จึงไม่ถือว่าเป็นการผิดนัด ดังนั้นการหยุดพักชำระหนี้นี้จะไม่เป็น NPL และไม่ถูกบันทึกอยู่ในเครดิตบูโร โดยมีข้อแม้ว่าผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือนี้ ต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน และไม่อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย 

จะเห็นได้ว่าการรักษาเครดิตการชำระหนี้ให้ตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะยิ่งในวิกฤตแบบนี้ถึงแม้เราจะประสบปัญหาทางการเงิน แต่หากมีเครดิตที่ดีก็ยังได้รับการช่วยเหลืออีกด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ