โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี "ลูมอส" ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ

TNN ช่อง16

เผยแพร่ 24 ก.ค. 2566 เวลา 05.37 น.
นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี
กองทุนววน.หนุนนักวิจัย VISTEC พัฒนาเทคโนโลยีลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ พร้อมกับเปลี่ยนสารพิษตกค้างให้เป็นสารที่มีมูลค่า

ปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษที่ตกค้างจากการทำการเกษตรและอุตสาหกรรม ถือเป็นอีหนึ่งปัยหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย และทั่วโลกเผชิญกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น จึงมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนำผลที่ได้มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ
นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ

ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดเผยว่า ทางกลุ่มวิจันได้พัฒนา "LUMOS-ลูมอส เทคโนโลยีตรวจวัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ" จากห้องปฏิบัติการ โดยใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ และเปลี่ยนสารพิษตกค้างในกระบวนการอุตสาหกรรมและการเกษตรให้เป็นสารที่มีมูลค่า รวมถึงพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีตรวจวัดสารพิษกลุ่มฟีนอล สารกำจัดศัตรูพืช และจุลินทรีย์ปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ
นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านสถาบันวิทยสิริเมธี และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายใต้บริษัทสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า บริษัท ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี จำกัด จนได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก และ ดร.ปรัชญา แวทไธสง หนึ่งในทีมวิจัยได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี โครงการนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึงการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ

นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ
นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ

เครื่องมือตรวจวัดแบบพกพา และชุดน้ำยาตรวจวัดลูมอสนี้ ถูกคิดค้นขึ้นมาสำหรับการใช้งานนอกห้องปฏิบัติการได้โดยง่าย บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ มีความปลอดภัย แสดงผลรวดเร็วแม่นยำ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานควบคุมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช สำหรับสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ผัก ผลไม้ หรือตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ
นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีลูมอสได้นำไปใช้จริงในชุมชนตำบลปงสนุก จังหวัดน่าน เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า ในแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ และดินในพื้นที่การเกษตร เพื่อเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เกินขนาด ภายใต้โครงการเซียน (CAIN: Circular Innovation for Nan) โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย นับเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนและชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร ด้วยการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร และมีตรารับรองความปลอดภัยของสินค้า

นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ
นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนช่วยให้ชุมชนเกษตรกรรมเฝ้าระวังการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเกินขนาด และคัดกรองสินค้าที่ปลอดภัยส่งต่อไปยังพ่อค้าคนกลางและผู้บริโภค เกิดเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง

นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ
นักวิจัยไทยเจ๋ง! คิดค้นเทคโนโลยี ลูมอส ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำ

ทั้งนี้ทีมวิจัยจะผลักดันเทคโนโลยีลูมอสเป็นวิธีตรวจวัดมาตรฐานสินค้าการเกษตร เช่น GPA เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรไทยต่อไป

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น