สถ. ยืนยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ ภายใน 22 ก.ย.นี้

ไทยรัฐออนไลน์ - Economics อัพเดต 10 ก.ย เวลา 11.36 น. • เผยแพร่ 10 ก.ย เวลา 11.35 น.
ภาพไฮไลต์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงกรณีเลื่อนจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ จะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวัน 22 กันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.

(ข้อมูลจาก แฟนเพจ ท้องถิ่นไทย)

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ