โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

อัสสัมชัญ บันทึกMOUทางวิชาการ ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ

อัสสัมชัญ บันทึกMOUทางวิชาการ ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
อัสสัมชัญ บางรัก ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ภาควิชาศิลปะการแสดง กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนการเรียนศิลป์-ศิลปะและการแสดง

วันนี้ (11 ก.ค. 62) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดย ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร/หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  อาจารย์ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุข อาจารย์สุเมธ ป้อมป้องภัย อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นการสร้างหลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนการเรียนศิลป์-ศิลปะและการแสดง (Arts – Performing) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างหลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนการเรียนศิลป์-ศิลปะและการแสดง (Arts – Performing) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความสนใจเฉพาะทางให้เขาได้ค้นพบตนเองไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับอาชีพในอนาคต

หลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” ถูกออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักด์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสำคัญในฐานะศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนา ควรได้รับการบรรจุเข้าในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดยทาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักสูตรนี้เปิดนำร่องใช้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ศิลปะการแสดง (Arts – Performing) ระดับชั้น ม.ปลาย เป็นระดับแรก เริ่มตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลอด 3 ปี ผู้เรียนจะถูกบ่มเพาะ ความเป็น “ศิลปิน” และ “ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง” มีระบบการเรียนเหมือนโรงเรียนการละครในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการสอน ที่มีคุณภาพ  จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย และวิทยากรพิเศษที่จะสร้างทักษะแก่ผู้เรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียน และติดตามการรับสมัครเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ที่ www.assumption.ac.th หรือที่แฟนเพจ www.facebook.com/AssumptionCollege1885

ดูข่าวต้นฉบับ