โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ร่างผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้ง 4) คลุมแก้ปัญหาชาวกรุง

สยามรัฐ อัพเดต 14 ก.ย 2563 เวลา 10.17 น. • เผยแพร่ 14 ก.ย 2563 เวลา 10.17 น. • สยามรัฐออนไลน์
ร่างผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้ง 4) คลุมแก้ปัญหาชาวกรุง

นายสมชาย เดชากรณ์ ผอ.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เปิดเผยถึงสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ว่า ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค โดยจะมีสาระสำคัญที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนผัง ยกตัวอย่าง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งจะมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ในอนาคต ได้แก่ ถนนโครงการ 7 ประเภท ซึ่งระบุความกว้างของเขตทาง โครงการสะพาน โครงการทางพิเศษ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ส่วนแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเป็นแผนผังที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันน้ำท่วม การระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการกิจการไฟฟ้า ประปา ซึ่งร่างผังเมืองฉบับดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับกรุงเทพมหานคร โดยใช้ผังเมืองรวมเป็นแพลตฟอร์มในการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมืองร่วมกัน ทั้งนี้ จะพัฒนาการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้สามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ