“6 ตลาดน้ำเมืองนนท์” ชม-ชิม-ชอป สัมผัสวิถีของดี จ.นนทบุรี

Manager Online เผยแพร่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 10.52 น. • MGR Online

จังหวัดนนทบุรีชวนนักท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ชม ชิม ชอป ณ 6 ตลาดน้ำกับกิจกรรม “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี….ของดีเมืองนนท์”

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ 6 แห่ง ภายใต้โครงการ “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี….ของดีเมืองนนท์” ให้นักท่องเที่ยวได้ ชม ชิม ชอป กับผลิตภัณฑ์และอาหารท้องถิ่นที่อร่อยและราคาไม่แพง พร้อมการประกวดหนูน้อยตลาดน้ำและการประกวดร้องเพลงในทุก ๆ ตลาด

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีได้สนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดจำหน่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีไทยอย่างยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาวิถีชีวิตของความเป็นไทย ผ่านทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถนำมาสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกในการประกอบการ เพิ่มรายได้มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป

นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีคลองสาขาอยู่หลายสายคลอง ชาวนนทบุรีจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ แม้ว่าในปัจจุบันการค้าขายสินค้าทางเรือจะลดน้อยลง แต่ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นตลาดน้ำขึ้นหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ 6 แห่ง ภายใต้โครงการ “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี….ของดีเมืองนนท์” ขึ้น

สำหรับในครั้งนี้จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ตลาดคือ

1.ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

2.ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

3.ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26-37 ตุลาคม 2562

4.ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

5.ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562

6.ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้งานดังกล่าวได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม ที่ผ่านมาณ ตลาดน้ำไทรน้อย หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ – อาทิตย์ในแต่ละตลาด จนครบทั้ง 6 ตลาด

นอกจากนี้กิจกรรมในงานแต่ละครั้งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ ชิม ชอป ชมกับผลิตภัณฑ์และอาหารท้องถิ่นที่อร่อยและราคาไม่แพงแล้ว ยังจะได้พบกับกิจกรรมมากมายมีการประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท และการประกวดหนูน้อยตลาดน้ำ ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาทอีกด้วย”

สำหรับรายละเอียดของตลาดน้ำทั้ง 6 มีดังนี้

ตลาดน้ำไทรน้อย

ตลาดน้ำไทรน้อย ตั้งอยู่ที่บริเวณริมคลองพระพิมลราชา วัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดขายในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตลาดน้ำไทรน้อยเกิดจากกลุ่มเกษตรกรไทรน้อยที่มีอาชีพ เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกผัก ผลไม้ บริเวณริมคลองพระพิมลราชา ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้

ภายในตลาดน้ำไทรน้อยมีสินค้าหลากหลายชนิดต่างกันไป ทั้งอาหารคาว หวาน อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ของกินเล่น ทั้งกินที่นี่ หรือซื้อกลับบ้านเป็นของฝากก็ได้ด้วย ส่วนแพอาหาร ภายในมีร้านอาหารหลายร้านทั้ง ข้าว ก๋วยเตี๋ยว หอยทอด ผัดไทย และเครื่องดื่มต่าง ๆ

ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด

ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด ตั้งอยู่ริมน้ำวัดโตนด ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตลาดแห่งนี้มีสโลแกนว่า “ล่องเรือเที่ยวคลองอ้อม ทอดผ้าป่ากลางน้ำ หนึ่งเดียวเมืองนนท์”

ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด มีพื้นที่ติดคลองอ้อมนนท์ ซึ่งลำคลองสายนี้ยังคงวิถีชีวิตริมน้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง

การเปิดตลาดน้ำแห่งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนโดยคนในชุมชน ฟื้นชีวิตคนอ้อมนนท์ ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของคนบ้านสวนที่มีพื้นที่ติดริมคลองได้หวนกลับมามีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีร้านค้าจำนวนมากทั้งอาหารพื้นบ้าน สินค้าเกษตร ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี

ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในเขตบริเวณเดียวกับวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ในซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ของดีขึ้นชื่อ อาทิ ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ขนมหวานต่าง ๆ เป็นต้น

ตลาดน้แห่งนี้มีบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำเจ้าพระยา รับประทานอาหารอร่อยและนั่งเล่นพักผ่อน ชมและให้อาหารปลาวังมัจฉานับหมื่นตัว และสามารถล่องเรือชมรอบเกาะเกร็ด ได้

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตั้งอยู่ในวัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ตลาดน้ำวัดตะเคียน มีสารพันสินค้าให้เลือกซื้อหากันบนฝั่งหรือจะเลือกซื้อจากเรือที่พายมาขายก็ได้ เช่น เรือผลไม้ตามฤดูกาล เป็ดพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร ฯลฯ

นอกจากตลาดน้ำแล้ว วัดตะเคียนยังมี “หลวงปู่แย้ม” ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรมลอดใต้อุโบสถเสริมสิริมงคลที่วัดแห่งนี้อีกด้วย

ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว

ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว ตั้งอยู่ซอย 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว เป็นตลาดน้ำขนาดกะทัดรัดที่มีของกินให้เลือกซื้อเลือกหามากมาย มีร้านค้าต่าง ๆ รายล้อมอยู่รอบสระน้ำกว้าง ให้นักท่องเที่ยวได้เดินวนเลือกชมและซื้อสินค้ากันอย่างครบถ้วน

ตลาดน้ำแห่งนี้มีที่นั่งให้ได้นั่งกินอาหารและนั่งพักผ่อนอยู่ตลอดเส้นทาง มีอาหารอร่อย ๆ ให้เลือกชิมมากมาย เช่น ผัก-ผลไม้สดจากสวน, ผักชุบแป้งทอด, ทองพับสมุนไพร, หมี่กรอบโบราณ, ปลาร้าทรงเครื่อง, ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ, เมี่ยงคำเกสรบัว, ขนมครกสิงคโปร์, น้ำผลไม้พื้นบ้านไทย และทอดมันยอดมะพร้าวอ่อน เป็นต้น

ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ

ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ในวัดบัวขวัญพระอารามหลวง ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จ.นนทบุรี

ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ เป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลาย เน้นคุณภาพและราคาประหยัด ซึ่งนอกจากจะได้ไหว้พระทำบุญ เป็นมงคลชีวิตแล้ว ก็มาเดินเยี่ยมชม ชิม เช็คอิน ที่ "ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ"

ตลาดน้ำวัดบัวขวัญมีอาหารหลากชนิดให้เลือกอิ่มอร่อย อาทิ ผัดไทยกุ้งสด ราดหน้าหมู-ทะเล กะเพราถาด ขนมไทย เบเกอรี่ เมี่ยงปลาทู ปลาร้าหลน ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู เต้าหู้ทอด หมูทอด เนื้อทอด ไอศกรีมบุฟเฟ่ต์ มะม่วงนมสดปั่น เฟรนช์ฟรายส์ชีส แซนด์วิชชีสยืด พิซซ่า สเต๊ก และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงยังมีผักและผลไม้พื้นบ้านอร่อย ๆ อีกมากมาย

และนี่ก็คือ 6 ตลาดน้ำ น่าสนใจของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนอกจากในวันที่จัดกิจกรรม “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี….ของดีเมืองนนท์” แล้ว ในช่วงเวลาที่ตลาดน้ำเปิดขายของตามปกติก็สามารถไปชิม ชอป ชม กันได้ เพราะนี่เป็นหนึ่งในของดีวิถีนนท์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

……………………………………………………………………………………….

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager

ดูข่าวต้นฉบับ