“เยียวยาเกษตรกร” จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้าจ่ายคนตกหล่น

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 14 ส.ค. 2563 เวลา 05.52 น. • เผยแพร่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 05.30 น. • Thansettakij

ความคืบหน้าโครงการมาตรการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ะระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ กษ. ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมมติอนุมัติให้ช่วยเหลือเกษตรกรจากมาตรการการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็น จำนวนเงิน 5,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 รวม 15,000 บาทต่อราย  ผ่านจ่าย ธ.ก.ส. ซึ่งได้เปิดช่องทางให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์  www.moac.go.th  และ ตรวจสอบการโอนเงินที่  www.เยียวยาเกษตรกร.com 

 

 

ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ "ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน" ประกันสังคม ข้าราชการประจำ และ ข้าราชการบำนาญ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการฯ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกรมบัญชีกลาง ในการพิจารณาดำเนินการหักเงินดังกล่าวจากค่าตอบแทนคืนที่กระทรวงการคลังต่อไป

 

ล่าสุด แหล่งข่าวคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  มีประชุม (13 ส.ค.63) โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งรายชื่อ ที่จะให้ ธ.ก.ส. โอนเงินผ่านบัญชี ขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือนสิงหาคมนั้นมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เกษตรกรรายใดที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.moac.go.th หรือตรวจสอบการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com 

 

อย่างไรก็ดีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจำนวน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้ หากเกษตรกรมาแจ้งเลขบัญชีช้า หรือแจ้งเลขบัญชีในวันที่ 30-31 ก.ค. จะทำให้ ธ.ก.ส.เตรียมการจ่ายเงินไม่ทัน และต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ครม.เพื่อขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน เยียวยาเกษตรกร ออกไป

 

ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา จะขึ้นข้อความอักษรสีแดง สถานะ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” สศก.ชง ครม. ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยา โควิด-19

ดูข่าวต้นฉบับ