“เผดิมชัย สะสมทรัพย์” ทวงคืนเก้าอี้ ส.ส.เขต 5 นครปฐม

77kaoded เผยแพร่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 00.28 น. • 77 ข่าวเด็ด
“เผดิมชัย สะสมทรัพย์” ทวงคืนเก้าอี้ ส.ส.เขต 5 นครปฐม

 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างไม่เป็นทางการ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคชาติไทยพัฒนา ได้อันดับที่ 1 จำนวน 37,675 คะแนน

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครปฐม หลังจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ทำการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย กรรมการประจำหน่วยได้ทำแบบรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. 5/18 จำนวน 3 ชุด โดยชุดแรก ปิดประกาศที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ชุดที่ 2 ใส่ถุงวัสดุใส บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง และได้นำส่ง ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน

ซึ่งได้กำหนดให้เป็นสถานที่รับ-ส่ง หีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง และชุดที่ 3 ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 เพื่อรวมคะแนนทั้ง 193 หน่วยเลือกตั้ง และกรอกแบบ ส.ส. 6/1 ให้ประธาน กกต. เขตเลือกตั้งที่ 5 พร้อมกรรมการอีก 2 คน ลงนาม หลังจากนั้นได้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม และกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา 37,675 คะแนน, หมายเลข 2 นางสาวสิริขวัญ แย้มทูล พรรคพลังสังคม 154 คะแนน, หมายเลข 3 นายสุรชัย อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย์ 18,425 คะแนน, หมายเลข 4 นางลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย 2,261 คะแนน, หมายเลข 5 นางสาวปริมปรางค์ แสงสว่าง พรรคไทยศรีวิไลย์ 467 คะแนน,

หมายเลข 6 นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ 28,216 คะแนน และหมายเลข 7 นายเพชร จันทร์ดา พรรคเพื่อชีวิตใหม่ 226 คะแนน รวมคะแนนผู้สมัครแต่ละหน่วย จำนวน 87,424 ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 143,542 คน เดินทางมาใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น 91,043 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 จำนวนบัตรดี 87,424 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.03 บัตรเสีย 1,623 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.78 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 1,996 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19

ทั้งนี้ กรรมการการเลือกตั้ง มีเวลา 60 วัน ในการตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้เร็วที่สุดในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม

ดูข่าวต้นฉบับ