“อาจารย์รงค์” ย้ำต้องปูนบำเหน็จผู้นำท้องถิ่น-อสม.-หมออนามัย หลังหมดโควิด-19 ฝากใช้งบ 4 แสนล้านช่วยเกษตรกรยั่งยืน

Manager Online เผยแพร่ 30 พ.ค. เวลา 16.09 น. • MGR Online

“ส.ส.รงค์” เขต 1 เมืองคอน พลังประชารัฐ ย้ำต้องปูนบำเหน็จผู้นำท้องถิ่น-อสม.-หมออนามัย หลังหมดโควิด-19 พร้อมพัฒนาองค์ความรู้เป็นวิชาชีพรองรับเหตุในอนาคต ฝากใช้เงินกู้ 4 แสนล้านทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

วันนี้ (30 พ.ค.) ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวม 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายตอนหนึ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เป็นภัยร้ายที่คุกคามประเทศ แต่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการบริหารจัดการท่ามกลางวิกฤต ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่มีการบูรณาการการทำงานโดยเฉพาะการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ขึ้นมา และยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ชื่นชมจากนานาประเทศ

ขณะเดียวกันยังได้เห็นว่าน่าจะนำเงินภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านลาท มาให้ความช่วยเหลือกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), แพทย์ประจำตำบล และหมออนามัย เพราะกลุ่มคนเหล่านี้น่าจะได้ปูนบำเหน็จ หลังสถานการณ์คลี่คลาย เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างหนักในการต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งนี้การปูนบำเหน็จ หรือเยียวยาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่เสนอให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นมืออาชีพ ในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นายรงค์ ยังอภิปรายต่อว่า พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน โดยเฉพาะงบสนับสนุนแผนงานรักษา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวน 4 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลกำหนด 4 แผนงาน คือแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน, การกระตุ้นการบริโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการพัฒนาความยั่งยืนนั้น อยากให้รัฐบาลเข้าไปดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำแปลงย่อย จะทำอย่างไรเพื่อนำไปสู่การทำเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และมังคุด ทำอย่างไรให้ขายได้มีราคา เนื่องจากในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ รวมถึงการเข้าไปดูแลการท่องเทียวชุมชน พร้อมต่อยอดและพัฒนา ภูมิปัญญาของชาวบ้าน นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่การสร้างถนน สะพาน แต่อยากให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ที่จะเยียวยาครอบครัว รวมถึงการพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างไรด้วย.

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO

ดูข่าวต้นฉบับ