“อนาคตใหม่” เบรกส่งผู้สมัครชิง อบจ.เชียงใหม่ ลั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพร้อม

SpringNews เผยแพร่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 07.53 น. • SpringNews
“อนาคตใหม่” เบรกส่งผู้สมัครชิง อบจ.เชียงใหม่ ลั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพร้อม

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้พูดบนเวทีเสวนาปฏิสังขรณ์ประเทศไทย จัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้กล่าวในกรณีที่มีผู้ถามเรื่องการไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในช่วงเวลา 1 ปี 5 เดือนที่พรรคได้ก่อตั้งขึ้นมา พรรคของเรายังห่างไกลคำว่าสมบูรณ์แบบอีกมาก และยังไม่พร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง

ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เราไม่มีทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทุน ความรู้ และเครือข่ายเพียงพอ ที่จะทำงานส่ง อบจ.ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งทางพรรคเองได้พิจารณาส่งผู้สมัครลง 15 จังหวัดเท่านั้น และยังไม่กล้าส่งผู้สมัครลงในจังหวัดใหญ่ แต่พิจารณาส่งผู้สมัครลงในจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก ต้องขอโทษที่ไม่ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่

 

ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่สำคัญ นอกจากจะต้องดูเรื่องนโยบาย ตัวผู้สมัครเป็นอย่างไร ต้องพิจารณาเรื่องโอกาสที่จะได้รับชัยชนะอีกด้วย เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดแล้ว จึงยังไม่ส่งผู้สมัครลงที่เชียงใหม่ อย่างไรก็ตามพรรคได้ขึ้นมาทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ทางพรรคเองได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การเมืองเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนเรื่องการแชร์สัดส่วนการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นกับพรรคการเมืองอื่นนั้นไม่มีอย่างแน่นอน แต่จะพิจารณาความเหมาะสมที่พรรคจะสามารถดำเนินการได้ ส่วนการที่ยังไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เนื่องจากมีสมาชิกเสนอทีมเข้ามาพิจารณา 2 ทีม แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของพรรค จึงยังไม่ประกาศลงสมัคร ซึ่งในอนาคตหากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว อาจจะมีการประกาศส่งผู้สมัครลงก็เป็นได้

สำหรับประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของพรรคอนาคตใหม่ ตามที่พรรคอนาคตใหม่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นของพรรคอนาคตใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

พร้อมทั้งพิจารณาฐานข้อมูลของพรรคในเรื่องพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ โอกาสช่วงชิง ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งในภาคเหนือทางพรรคได้พิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 จังหวัด คือ พิษณุโลก และ ตาก เท่านั้น ที่เหลือเป็นเป็นตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด และภาคตะวันออก 4 จังหวัด

ดูข่าวต้นฉบับ