“ส.ป.ก."แถลง สั่งยึดที่ดิน “ปารีณา”

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 02.49 น.

 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์สมสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เผย ส.ป.ก. สั่งยึดที่ดินเขาสนฟาร์ม  “ปารีณา ไกรคุปต์” 682 ไร่ ภายใน 7 วัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินชุมชนตามนโยบาย คสช. แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยต่อไป

หากนางสาวปารีณาไม่คืนที่ดินภายใน 7 วันนับแต่มีคำสั่ง ส.ป.ก. จะใช้คำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ยึดที่ดินต่อไป

เหตุผลที่ ส.ป.ก. ยึดที่ดิน นางสาวปารีณา เพราะ มีสถานะเป็น ส.ส. และเป็นประธานบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ได้รับที่ ส.ป.ก.

ดูข่าวต้นฉบับ