“รร.นายร้อยตำรวจ” รับป.โท นิติวิทยาศาสตร์

สยามรัฐ อัพเดต 28 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น. • เผยแพร่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น. • สยามรัฐออนไลน์
“รร.นายร้อยตำรวจ” รับป.โท นิติวิทยาศาสตร์

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยสามารถสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ http://rpca-admission.thai.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-311-110 หรือ 08-3993-5563

ดูข่าวต้นฉบับ