“ณรัชต์” เตือนระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างช่วยได้งานก่อสร้างของราชทัณฑ์

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 20 พ.ย. 2562 เวลา 11.42 น. • เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 11.42 น.
ภาพไฮไลต์

“อธิบดีกรมราชทัณฑ์” เตือนภัยให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บค่านายหน้า เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์… 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 พ.ย.62 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างกับกลุ่มผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์หรือผู้ชนะการประกวดราคาฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ ในการขายสิทธิในสัญญาก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ หรือโอนสิทธิการก่อสร้างบางส่วน โดยไม่ผ่าน การประกวดราคากับกรมราชทัณฑ์ และมีการเรียกเก็บค่านายหน้า หรือค่าช่วยเหลือการทุจริตดังกล่าว แต่ภายหลังพบว่าเป็นเพียงการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ไม่สามารถทำได้จริง ทำให้ผู้รับเหมาต้องสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า การประกวดราคาทุกโครงการของกรมราชทัณฑ์ ต้องผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ

1. ผู้ที่จะทำสัญญากับ กรมราชทัณฑ์ จะต้องผ่านการประกวดราคาในระบบดังกล่าวเท่านั้น
2. กรมราชทัณฑ์จะเซ็นสัญญากับผู้ชนะเพียงรายเดียวเท่านั้น
3. ไม่มีการอนุญาตให้ทำการจ้างช่วง (ให้คู่สัญญาไปจ้างผู้อื่นมาทำงานแทนตน) อย่างเด็ดขาด

ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวที่มิจฉาชีพใช้แอบอ้างนั้น ไม่สามารถทำได้จริง จึงขอโปรดอย่าได้หลงเชื่อ

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้ยึดถือหลักในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด จนกรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น

หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการแอบอ้างสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตนจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะถือเป็นการทำลายเกียรติของการเป็นข้าราชการอย่างร้ายแรง และหากมีการพบเห็นหรือมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามมาที่กรมราชทัณฑ์ โทร. 02-967-2222

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ