“การบินไทย” ประกาศ ลดเงินเดือนพนง.ต่ออีก 5 เดือน

PPTV HD 36 อัพเดต 08 ส.ค. เวลา 02.57 น. • เผยแพร่ 08 ส.ค. เวลา 02.48 น.
“การบินไทย” ประกาศ ลดเงินเดือนพนง.ต่ออีก 5 เดือน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.การบินไทย ได้ส่งหนังสือแจ้ง แนวปฏิบัติตามประกาศบริษัทฯ เรื่อง การปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน ในรูปแบบการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can )

การบินไทยให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน ปรับลดเงินเดือนตั้งแต่ 10-50%

การบินไทย ประกาศ ลดเงินเดือนพนักงาน 3 เดือน แบบสมัครใจ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถือเป็นการปรับลดเงินเดือนต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนไปแล้ว 3เดือน

สำหรับการลดเงินเดือนและค่าตอบแทนของระดับพนักงาน โครงการ Together We Can ในช่วงตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เป็นการให้พนักงาน “ลาหยุด” โดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Leave Without Pay) จำนวน 1-10 วัน 

โดยการบินไทย ได้แจ้งขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการฯ แสดงความประสงค์ลาหยุดเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริหารระดับ EVP (สัญญาจ้าง) จากเดิมถูกปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 50 % จะปรับลดเพิ่มเป็น 70 %  ผู้บริหาร EVP ปรับลดเท่าเดิม 50 % และ ผู้บริหารระดับ VP ปรับลดเงินเดือน 40 %

รองหัวหน้าปชป. แฉ ค่าน้ำมันบิ๊กการบินไทย เดือนละ 75,000 บาท

 

 

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ