‘9 ธ.ค. 62 ’ ใช้จริง! ซองบุหรี่แบบเรียบ หวังลดสิงห์อมควันหน้าใหม่

PPTV HD 36 อัพเดต 08 ธ.ค. 2562 เวลา 07.41 น. • เผยแพร่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 07.14 น.
‘9 ธ.ค. 62 ’ ใช้จริง! ซองบุหรี่แบบเรียบ หวังลดสิงห์อมควันหน้าใหม่
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยข้อดีประกาศใช้กม.ซองบุหรี่แบบใหม่ ลดการดึงดูดสิงห์อมควัน เผยลักษณะไม่ใช่เรียบหมด ยังมีภาพคำเตือน แต่ไร้โลโก้

ตามที่กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกต่างๆ ห้ามจำหน่ายซองบุหรี่แบบเก่า  แต่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นซองบุหรี่แบบเรียบตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  ปรากฎว่า อาจมีบางกลุ่มไม่เข้าใจและตั้งคำถามว่า ซองบุหรี่แบบเรียบ คือ ไม่มีภาพ โลโก้ใดๆ หรือไม่ รวมถึงหากผู้สูบมีซองบุหรี่แบบเก่าจะผิดด้วยหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ดีเดย์ 9 ธ.ค. บังคับใช้กฎหมาย ‘ซองบุหรี่แบบเรียบ’

วันที่ 8 ธ.ค.2562  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูล ว่า จริงๆแล้วตามกฎหมายการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้สูบ เพราะหากพบว่ามีซองบรรจุภัณฑ์แบบเก่าก็ไม่ได้มีความผิด ยกเว้นผู้นำเข้า ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายจะถูกปรับดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนลักษณะของซองบุหรี่แบบเรียบตามประกาศ ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นซองเรียบไร้ภาพทั้งหมด ยังคงมีภาพคำเตือนพิมพ์ด้านละ 1 แบบ ซึ่งเป็นแบบตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดด้วยขนาดภาพ 85% ของพื้นที่  ส่วนพื้นผิวของซอง เป็นสีเขียวมะกอก  เนื่องจากมีการสำรวจความคิดเห็นในวัยรุ่นของออสเตรเลียว่า เป็นสีที่ลดความดึงดูดได้   และห้ามใช้โลโก้สัญลักษณ์ตราสินค้า แต่ให้เป็นตัวหนังสือตามกฎหมายกำหนด คือ ความสูงไม่เกิน 4 มม.   เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ย้ำกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ไม่ลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้า

ผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาตรการบุหรี่ซองเรียบจะช่วยลดการสูบของสิงห์อมควันได้หรือไม่ ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า   มาตรการบุหรี่ซองเรียบ เป็นการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่ทางองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ไม่ให้เข้าสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่  ซึ่งประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้กฎหมายบุหรี่ซองเรียบ ตั้งแต่ปี 2555 หลังจากประกาศใช้แล้ว พบว่าบุหรี่ซองเรียบทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง 0.2% ต่อปี ประกอบกับการศึกษาประสิทธิผลของสีประกอบภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบปราศจากสีสัน พบว่า ผลการทดลองวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี เลือกสีเขียวขี้ม้าเป็นสีพื้นของซองบุหรี่แบบปราศจากสีสันมีความเหมาะสมในการลดความดึงดูดใจของซองบุหรี่ได้มากกว่าสีอื่น และเป็นสีที่นำมาประกอบภาพคำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่แล้วทำให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่อยากซื้อบุหรี่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค

 “สรุปวัตถุประสงค์หลัก คือ บุหรี่ซองเรียบ ทำให้ภาพคำเตือนชัดขึ้น  และทำให้บริษัทบุหรี่ไม่สามารถใช้ซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาได้ ซึ่งจะส่งผลไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ เพราะจะลดการดึงดูดในการสูบ อย่างในออสเตรเลียก็มีงานวิจัยว่าเห็นผลจริง ส่วนประเทศไทย มีการใช้หลายมาตรการ ทั้งมาตรการทางภาษี การรณรงค์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาไทยลดการสูบลงได้ประมาณ 0.5 % และมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบก็เช่นกัน ซึ่งมาตรการนี้บริษัทบุหรี่กังวลมากและที่ผ่านมาเคยฟ้องร้องประเทศที่ทำมาก่อน ทั้งออสเตรเลีย อังกฤษ แต่แพ้ ซึ่งได้ไปฟ้องถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และองค์การค้าโลก (WTO)  แต่สุดท้ายพิจารณาออกมาคือ ไม่ขัดกฎหมายใดๆ แสดงว่ามาตรการนี้มีผลจริง” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

ศ.นพ.ประกิต กล่าวอีกว่า สำหรับประเทศไทย ถือเป็นประเทศในแถบเอเชียที่มีการประกาศใช้มาตรการนี้ และในต้นปีหน้าจะมีสิงคโปร์ และซาอุดิอาระเบียตามมา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> บุหรี่ !! คร่าชีวิตคนไทยปีละ 51,651 คน

 

 

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ