‘อภัยภูเบศร’ พลิกฟื้นตำรับยาเก่า 300 ปีจากกัญชา

The Bangkok Insight อัพเดต 22 ก.ย 2562 เวลา 05.35 น. • เผยแพร่ 22 ก.ย 2562 เวลา 05.32 น. • The Bangkok Insight
‘อภัยภูเบศร’ พลิกฟื้นตำรับยาเก่า 300 ปีจากกัญชา

“อภัยภูเบศร” พลิกฟื้นตำรับโอสถพระนารายณ์ สูตรยาเก่า 300 ปีผลิตจากกัญชา “ศุขไสยาศน์-ทำลายพระสุเมรุ-ทัพยาธิคุณ” ใช้รักษาในคลินิคกัญชาต้นปีหน้า พร้อมแจกจ่ายให้รพ.ทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับประชาชน และเกษตรกร

นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ เป็นแกนกลางในการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้เพราะการปลูกกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศ จึงมีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องได้ทราบถึงหลักการ และแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งทางกฏหมาย และแนวทางด้านการเกษตร เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพนำไปใช้ทางประโยชน์ทางการแพทย์ได้จริง และเพื่อให้ประชาชน และเกษตรกร นำไปประยุกต์ใช้

สำหรับเนื้อหาการอบรมมีตั้งแต่องค์ความรู้ด้านการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์, เรียนรู้พฤกษศาตร์ของกัญชา, หลักการ และแนวทางปฏิบัติของการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์, การดูแลรักษา, การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับประชาชนและเกษตรกร พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า โรงพยาบาลได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอก จำนวน 100 ต้น

*เพื่อใช้ทำยาตำรับแผนไทย และได้ทำการปลูกลงดิน ที่ผ่านการตรวจโลหะหนักในยาฆ่าแมลงในดินและปุ๋ยที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยใช้ระยะเวลา 4-5 เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คาดว่าจะใช้ใบแห้งประมาณ 200 กิโลกรัม *

โดยยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา ที่จะทำการผลิตนั้นจะเป็นการพลิกฟื้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ที่มีจารึกไว้อย่างชัดเจนเมื่อ 300 กว่าปีที่แล้ว ประกอบด้วย 3 ตำรับ ประกอบด้วย

1. ศุขไสยาสน์ เป็นตำรับยาช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับ แก้ปวด

2.ทำลายเขาพระสุเมรุ แก้อาการอัมพาต อัมพฤกษ์

3.ยาทัพยาธิคุณ แก้เหน็บ และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน

สำหรับการผลิตยารู้ระหว่างการขออนุญาต จากนั้นจะนำมาผลิตและใช้รักษาคนไข้ในคลินิกกัญชาของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และพร้อมที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆทั่วประเทศ โดยจะสามารถดำเนินการได้ต้นปี 2563 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์

ดูข่าวต้นฉบับ