‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ 15 สิงหาคม รับคืน VAT 5% กดเงินสดได้!

The Bangkok Insight อัพเดต 07 ส.ค. 2563 เวลา 03.47 น. • เผยแพร่ 07 ส.ค. 2563 เวลา 03.46 น. • The Bangkok Insight
‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ 15 สิงหาคม รับคืน VAT 5% กดเงินสดได้!

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว 4 รายการ ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าซื้อสินค้าที่จำเป็น, ค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรฯ ทั่วไป และ ค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่เป็นหาบเร่แผงลอย แต่ความช่วยเหลือยังไม่หมด เพราะวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลืออีก 1 รายการ

สำหรับ 1 รายการดังกล่าวคืออะไร? เช็คเลย!

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 สิงหาคม

15สิงหาคม 2563 : บัตรคนจน รับเงินคืน VAT

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนกรกฎาคม 2563

โดยรัฐบาลจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 250 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 500 บาท
บัตรคนจน สิงหาคม 2563

“เงินเพิ่มเติมผู้สูงอายุ” ไม่จ่ายแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะไม่ได้รับ “เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม” จำนวน 50-100 บาทต่อเดือนแล้ว

เนื่องจาก กองทุนผู้สูงอายุ จัดสรรเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรฯ ในงวดวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย และหลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดสรรเงินให้อีก โดยล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการจัดสรรเงินเพิ่มเติมหรือไม่ และจะจัดสรรเมื่อใด โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับกองทุนฯ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม คืออะไร?

เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้ และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

เงินเข้าบัตรคนจนรอบถัดไป 18 สิงหาคม 2563

ถัดจากวันที่ 15 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 อีก 2 รายการ ดังนี้

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ