‘ท็อปส์ มาร์เก็ต’ แจงด่วน !!! ไม่มีเจตนาขายเฟซชิลด์ปลอมมอก.

PostToday อัพเดต 25 พ.ค. เวลา 10.23 น. • เผยแพร่ 25 พ.ค. เวลา 09.17 น. • webmaster@posttoday.com
‘ท็อปส์ มาร์เก็ต’ แจงด่วน !!! ไม่มีเจตนาขายเฟซชิลด์ปลอมมอก.

กลุ่มเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จำกัด   แจ้งว่า ตามที่มีกระแสข่าว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เข้าตรวจสอบและอายัดหน้ากากเฟซชิลด์แสดงเครื่องหมาย มอก.685-2540 โดยไม่ได้รับอนุญาต นำเข้าจากต่างประเทศโดย บริษัท ไอคิดส์ 888 จำกัด จำนวน 16 ชิ้นที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาบางแคนั้น

ทางท็อปส์ มาร์เก็ต ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้มีเจตนาในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว และได้ทำการเรียกเก็บคืนสินค้าทั้งหมดออกจากชั้นวางจำหน่ายทุกสาขาในทันที พร้อมแจ้งกลับบริษัท ไอคิดส์ 888 จำกัด ถึงความผิดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ หรือผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ดูข่าวต้นฉบับ