‘ทะเลสาบสีชมพู’ แอบซ่อนหลังหมู่สันทรายกลาง ‘ปาตันจี๋หลิน’

Xinhua Thai เผยแพร่ 01 มิ.ย. เวลา 12.50 น.
‘ทะเลสาบสีชมพู’ แอบซ่อนหลังหมู่สันทรายกลาง ‘ปาตันจี๋หลิน’

อาลาซ่าน, 1 มิ.ย. (ซินหัว) -- ทะเลสาบต๋าเก๋อถู (Daghtu Lake) ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ทะเลทรายปาตันจี๋หลิน (Badain Jaran Desert) เขตปกครองระดับอำเภออาลาซ่านฝั่งขวา (Alxa Right Banner) ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอธิบายว่าสีชมพูของทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแร่เกลือที่กระจายอยู่ภายใต้ผืนน้ำ

(บันทึกภาพวันที่ 30 พ.ค. 2020)

ดูข่าวต้นฉบับ