‘ชิมช้อปใช้’ เฟส 3 มาแล้ว! ผ่าน ครม. แล้ววันนี้

THE STANDARD อัพเดต 12 พ.ย. 2562 เวลา 10.39 น. • เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 10.39 น. • thestandard.co
‘ชิมช้อปใช้’ เฟส 3 มาแล้ว! ผ่าน ครม. แล้ววันนี้
‘ชิมช้อปใช้’ เฟส 3 มาแล้ว! ผ่าน ครม. แล้ววันนี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ‘ชิมช้อปใช้’ เฟส 3 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายละเอียด ได้แก่ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เปิดให้คนลงทะเบียน 2 ล้านราย รวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในโครงการนี้คือ 15 ล้านราย (จากก่อนหน้านี้เฟส 1-2 มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 13 ล้านราย)

 

ทั้งนี้ชิมช้อปใช้ เฟส 3 จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ วันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. รวมวันละ 1 ล้านราย

 

จุดแตกต่างจากเฟส 1 และ 2 คือไม่มีการใส่เงิน 1,000 บาทในกระเป๋าที่ 1 (G-wallet) แต่จะมีการรับเงินคืน (Cash Back) จากภาครัฐเมื่อใช้จ่ายผ่าน G-wallet ที่ 2 ได้แก่ หากใช้จ่ายซื้อสินค้าไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 15% (หรือได้เงินคืนไม่เกิน 4,500 บาท) หากมีการใช้จ่ายระหว่าง 30,000-50,000 บาท จะได้รับเงินคืน 20% (หรือเงินคืนไม่เกิน 4,000 บาท) 

 

ซึ่งจะปรับเงื่อนไขให้สามารถใช้จ่ายเงินได้ทุกจังหวัด และจังหวัดที่ผู้ใช้สิทธิมีทะเบียนบ้าน รวมถึงการใช้จ่ายที่เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยว ที่พัก ค่าเดินทาง และบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังอนุมัติขยายเวลาใช้มาตรการชิปช้อปใช้ทุกเฟส จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขยายเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

 

อย่างไรก็ตาม จะแบ่งสิทธิส่วนหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุ 500,000 ราย ทั้งนี้รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ทางกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

ดูข่าวต้นฉบับ