‘กบข.’ ขอเพิ่มเพดานลงทุนต่างประเทศ เหตุผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ

The Bangkok Insight อัพเดต 05 ธ.ค. 2562 เวลา 10.47 น. • เผยแพร่ 05 ธ.ค. 2562 เวลา 10.45 น. • The Bangkok Insight
‘กบข.’ ขอเพิ่มเพดานลงทุนต่างประเทศ เหตุผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ

“กบข.” ขอขยายเพดานลงทุนต่างประเทศเป็น 40% เหตุผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนมั่นคง 4% ต่อปี

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ช่วงกลางเดือนนี้ กบข. เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลัง เห็นชอบกฎกระทรวง เรื่องการขยายเพดานการลงทุนในต่างประเทศให้ กบข. จาก 30% เป็น 40% ของสินทรัพย์รวมสมาชิก หรือคิดเป็นวงเงินเพิ่มขึ้น 4 หมื่นล้านบาท

เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำกว่า โดยจากข้อมูลการลงทุนของ กบข. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า การลงทุนในประเทศให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.87% ต่ำกว่าการลงทุนในประเทศควบคู่กับการลงทุนในต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทน 5.14% ขณะเดียวกันการลงทุนในประเทศมีความผันผวนมากกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากการลงทุนถึง 3.10% เปรียบเทียบกับการลงทุนในประเทศควบคู่การลงทุนในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงเพียง 2.50% เท่านั้น

นายวิทัยกล่าวว่า หาก กบข. ได้รับการอนุมัติตามที่เสนอ ก็เดินหน้าปรับพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศจาก 27-28% ในปัจจุบันเป็น 37-38% โดยเน้นกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและให้ผลตอบแทน

นอกจากนี้ยังให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เพราะผลตอบแทนดีกว่าหุ้นไทยอยู่มาก ขณะเดียวกันแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังเติบโตได้ และมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจน้อยมาก โดยเป้าหมายการบริหารงานของ กบข. ระยะ 3 ปีถัดไป ระหว่างปี 2562-2564 จะมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเฉลี่ย 4% ต่อปี

ดูข่าวต้นฉบับ