ไม่มีใครชนะตลอดกาล - มัดใจ

THINK TODAY เผยแพร่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 17.00 น. • มัดใจ (มัดหมี่ พิมดาว)

เมื่อคุณคิดว่าคุณเก่งแล้ว

คุณจะไม่มีวันเติบโต

คุณจะยึดแต่ความคิด 

ความรู้สึกและความถูกต้อง

ในแบบฉบับของคุณ 

ไปต่อสู้กับความคิดคนอื่น

แล้วการต่อสู้นี้จะไม่มีวันสิ้นสุด 

เพราะนอกจากจะต้องต่อสู้กับความคิดคนอื่นแล้ว คุณต้องเหนื่อยที่ต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเอง

เราควรเปิดใจ ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น เราต้องยอมเสียบ้าง วางลงบ้าง ไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งไป ไม่มีนักรบผู้เกรียงไกรไม่มีนักกีฬามือหนึ่งของโลกคนใด ที่ไร้พ่าย ถ้าหวังแต่จะเอาชนะ เมื่อประสบกับความพ่ายแพ้ ก็จะทำให้ผิดหวังและทุกข์ใจมากขึ้น

ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเสมอ เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เราไม่ใช่เจ้าของชีวิต เราเป็นเพียงผู้อาศัยสังขาร เพื่อดำรงชีวิตอยู่ 

ร่างกายและจิตใจของเรา วันหนึ่งก็ต้องคืนให้ธรรมชาติ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราเลย

อย่าจริงจังกับชีวิตจนเกินไป เพราะจะทำให้เป็นทุกข์ เพียงทำหน้าที่ในแต่ละวันของเราให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้ว

เหมือนดั่งที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่า..

“อย่าไปบ้ากับชีวิตให้มาก

เพราะมันเป็น “สิ่งสมมุติ”

เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียง..

“การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ”

จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์

ให้สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์

เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้อง…

คืนให้ “กลับสู่ธรรมชาติ” ดังเดิม

แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม”

สุดท้ายทุกคนต้องแพ้ 

แพ้แก่ความตาย….

มัดใจ