ไม่ธรรมดา! 12 อุทยานแห่งชาติยอดเยี่ยม "มาตรฐานท่องเที่ยวไทย" คุณภาพระดับสากล

Manager Online เผยแพร่ 10 ส.ค. เวลา 11.16 น. • MGR Online

เมื่อเร็วๆ นี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้มอบใบรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย ให้แก่ 16 แหล่งท่องเที่ยว ใน 12 อุทยานแห่งชาติซึ่งผ่านการตรวจประเมินในปีนี้ โดยมีเกณฑ์สำคัญในเรื่องของความปลอดภัย การอนุรักษ์ทรัพยากร และการบริหารจัดการ โดยอุทยานทั้ง 12 แห่งได้แก่

"อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" จ.นครราชสีมา คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีมาก)

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัดคือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และ ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ผืนป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นผืนป่าที่มีสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดผืนหนึ่งของไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย

เขาใหญ่ถือเป็นอุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือน เนื่องจากเดินทางง่าย สะดวก มีจุดท่องเที่ยวหลายจุดไม่ว่าจะมากางเต็นท์พักแรมที่ลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ลานกางเต็นท์ลำตะคอง มาเดินเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีอยู่หลายเส้นทาง รวมทั้งมาเที่ยวน้ำตกในเขตอุทยานฯ อาทิ น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง น้ำตกธารรัตนา เป็นต้น แต่ละแห่งก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดให้บริการทุกแหล่งท่องเที่ยว

"อุทยานแห่งชาติเขาหลวง" จ.นครศรีธรรมราช คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ครอบคลุมเทือกเขานครศรีธรรมราชตอนกลาง ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ในอุทยานฯ แห่งนี้มีน้ำตกงามหลายแห่ง อาทิน้ำตกกรุงชิง น้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีไฮไลท์อยู่ที่น้ำตกชั้นที่ 2 หรือ "หนานฝนแสนห่า" ที่สายน้ำตกสีขาวโพลนไหลลดหลั่นจากหน้าผาความสูงกว่า 100 เมตร อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีกับพืชพันธุ์ไม้ประจำถิ่นอันโดดเด่นของที่นี่

อีกทั้งยังมีน้ำตกพรหมโลก น้ำตกงามที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โด่ดเด่น โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จฯ พระราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสและได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร และ สก ที่หน้าผาชั้นน้ำตกชั้นที่ 1 รวมไปถึงยังมีน้ำตกกะโรมเป็นน้ำตกที่สวยงามน่าไปเที่ยวชม

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเปิดให้บริการทุกแหล่งท่องเที่ยว

"อุทยานแห่งชาติเอราวัณ" จ.กาญจนบุรี รับ 2 รางวัล คือคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม) คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ (ระดับดีเยี่ยม)

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบ โดยภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน โดยอุทยานแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ "น้ำตกเอราวัณ" น้ำตกหินปูนสีเขียวมรกตที่มีความสวยงามโดยมี 7 ชั้นด้วยกัน ชั้นบนสุดชั้นที่ 7 มีชื่อว่าภูผาเอราวัณ เมื่อน้ำตกไหลบ่าลงมายังก้อนหินจะมีลักษณะคล้ายช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกและชื่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณนั่นเอง

อีกทั้งในอุทยานฯ ยังมีถ้ำน่าเที่ยว อาทิ ถ้ำพระธาตุ มีหินงอกและหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตา ถ้ำวังบาดาล ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยงดงามไม่น้อย

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเปิดให้บริการทุกแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังไม่เปิดให้ลงเล่นน้ำตก

"อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน" จ.ลำปาง รับ 2 รางวัล คือคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)เเละ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับดี)

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมือง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวเด่นคือแหล่งน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่า "น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน" ที่มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่เกิดจากน้ำบนผิวดินที่ไหลซึมผ่านรอยแตกของระหว่างชั้นหินลงไปใต้ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับรอยเลื่อนแม่ทา ทำให้ใต้ดินมีอุณหภูมิสูงถึง 149 องศาเซลเซียส ความร้อนจะดันน้ำกลับขึ้นมาสู่ผิวดินเบื้องบนอีกครั้ง กลายเป็นแอ่งน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิราว 68-82 องศาเซลเซียส

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเปิดให้บริการทุกแหล่งท่องเที่ยว

"อุทยานแห่งชาติแม่จริม" จ.น่าน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับปานกลาง)

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอแม่จริม และอำเภอเวียงสา มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชัน ทอดตัวจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยที่นี่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือการล่องแก่งลำน้ำว้าโดยใช้แพยาง

ลำน้ำว้า มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอบ่อเกลือ ไหลผ่านขุนเขาไปรวมกับแม่น้ำน่านในอำเภอเวียงสา เดิมลำน้ำว้าเป็นเส้นทางล่องแพไม้ไผ่หาของป่าของชาวบ้าน ต่อมาถูกพัฒนาเป็นเส้นทางล่องแก่งผจญภัย แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ น้ำว้าตอนบนตอนกลาง และตอนล่าง โดยการล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลางเป็นช่วงที่รับความนิยมอย่างสูง มีความแรงของสายน้ำในระดับ 1-5 สามารถล่องได้ในช่วงเดือน ต.ค.-ม.ค. ท่ามกลางธรรมชาติของป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแม่จริมเปิดให้บริการทุกแหล่งท่องเที่ยว

"อุทยานแห่งชาติแม่วาง" จ.เชียงใหม่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดี)

อุทยานแห่งชาติแม่วาง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาถนนธงชัย ที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่วาง น้ำแม่ตื่น ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปิง

แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอุทยานแห่งชาติแม่วางคือ "ผาช่อ" ประติมากรรมธรรมชาติทางธรณีวิทยาอันน่าทึ่ง โดยเกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่งและเชิงเขาของแนวเทือกเขาถนนธงชัยกลางตั้งแต่ปลายยุคเทอร์เชียรี่ (ประมาณ 5 ล้านปีก่อน) โดยสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางไหลของแม่น้ำมาก่อน ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานธรณี บริเวณนี้ถูกดันตัวขึ้นกลายเป็นพื้นที่เนินเขาและที่ลาดชัน ครั้นเมื่อถูกลมฝนน้ำกัดเซาะชะล้างหน้าดินกินเวลายาวนาน บริเวณนี้ก็ได้กลายเป็นหน้าผาดินและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา เป็นหน้าผาดินสูงประมาณ 30 เมตร ที่ตั้งตระหง่านเงื้อม โดยทางอุทยานฯ ได้ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาช่อระยะทางประมาณ 900 เมตร พร้อมข้อมูลป้ายสื่อความหมายต่างๆ

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแม่วางเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวได้บางส่วน (ผาช่อ)

"อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก" จ.เชียงใหม่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ (ระดับดีเยี่ยม)

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และ อำเภอไชยปราการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจในพื้นที่ ได้แก่ ดอยผ้าห่มปก ซึ่งเป็นยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทย บ่อน้ำพุร้อนฝาง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้ดิน มีไอร้อนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำประมาณ 40-88 องศาเซสเซียล มีหลายบ่อในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ โดยบ่อใหญ่มีไอน้ำร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง 40-50 เมตร

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวได้บางส่วน (น้ำพุร้อนฝาง บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ)

"อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์" จ.เชียงใหม่ รับ 2 รางวัล คือคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับดีเยี่ยม : ยอดดอยอินทนนท์ และระดับดีมาก : เส้นทางอ่างกา)

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยยอดดอยอินทนนท์ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศเย็นสบายตลอดปี และบนยอดดอยยังเป็นที่ประดิษฐานของพระสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ผู้เป็นที่มาของชื่อดอยอินทนนท์แห่งนี้

ส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "อ่างกา" ก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดบนดอยอินทนนท์ เป็นเส้นทางชมธรรมชาติป่าดงดิบเขาระยะทางประมาณ 360 เมตร บริเวณนี้ปกคลุมด้วยเมฆหมอกตลอดเวลา อากาศจึงชื้นเต็มไปด้วยละอองน้ำ ทำให้ต้นไม้ใหญ่ในป่าดงดิบเขามีมอสส์และเฟินขึ้นหุ้มเต็มต้นจนแลดูราวกับป่าในยุคดึกดำบรรพ์

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวได้บางส่วน (น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริธาร ยอดดอยอินทนนท์ น้ำตกวังม่วง น้ำตกวังควาย เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว น้ำตกห้วยทรายเหลือง ลานกางเต็นท์ดงสน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อน.7 (ผาผึ้ง))

"อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี" จ.กระบี่ รับ 2 รางวัล คือมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ (ระดับดีเยี่ยม) เเละมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ บางส่วนมีสภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชัน บางส่วนมีลักษณะแบบคาร์ส (Karst Topography) มีบ่อหรือพื้นยุบตัวของหินเบื้องล่าง (sink hole) มีลักษณะของธารน้ำใต้ดิน มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ อาทิ "เขากาโรส" ซึ่งเป็นแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000-5,000 ปีมาแล้ว "เกาะห้อง" (เกาะเหลาบิเละ) สระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่กลางทะเล ผนังเป็นหน้าผาชันโดยรอบลักษณะคล้ายห้อง มีทางเข้าเพียงทางเดียว น้ำทะเลใสทรายขาวเหมาะแก่การเล่นน้ำ "ธารโบกขรณี" ธารน้ำลอดออกมาจากถ้ำ ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ เป็นแอ่งกว้าง น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ ถ้ำลอด ถ้ำผีหัวโต เป็นต้น

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวได้บางส่วน (เกาะห้อง, บ้านบ่อท่อ ถ้ำลอด-ถ้ำผีหัวโต)

"อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว" จ.จันทบุรี คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนไทยมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จประพาสหลายครั้ง พร้อมทั้งยังได้ทรงสร้าง "อลงกรณ์เจดีย์" เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วอีกด้วย

นอกจากน้ำตกพลิ้วแล้ว ในเขตอุทยานฯ ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ น้ำตกคลองนารายณ์ น้ำตกตรอกนอง เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว ฯลฯ เป็นจุดท่องเที่ยวอีกด้วย

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดให้บริการทุกแหล่งท่องเที่ยว (สำหรับน้ำตกยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำ)

"อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม" จ.ชัยภูมิ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดีเยี่ยม)

อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเทพสถิต และอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสัก มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งเป็นพืชล้มลุกประเภทหัว มีสีชมพูอมม่วง พบขึ้นกระจายทั่วไปช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่ลานหินงามจนถึงจุดชมวิวสุดแผ่นดิน

อีกทั้งยังมีความน่าสนใจทางธรณีวิทยาของ "ลานหินงาม" ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะเนื้อหินทรายโดยอิทธิพลของลมและฝนเป็นเวลานับล้านปี จนก่อให้เกิดโขดหินที่มีรูปลักษณ์แปลกตาสวยงามน่าอัศจรรย์ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่โดยมีชื่อเรียกตามรูปลักษณ์ที่เห็นแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นหินเรดาร์ หินถ้วยฟีฟ่า เป็นต้น

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเปิดให้บริการทุกแหล่งท่องเที่ยว

"อุทยานแห่งชาติหาดวนกร" จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (ระดับดีเยี่ยม)

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานฯ ริมชายหาดที่มีบรรยากาศเงียบสงบ หาดทรายขาวสะอาด บนฝั่งมีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์เป็นแนวขนานกับทะเล นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์นอนริมชายหาดฟังเสียงคลื่นทะเลได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีเกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์ที่อยู่ห่างฝั่งไปประมาณ 7 ก.ม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติหาดวนกรเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวได้บางส่วน (หาดวนกร, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ)

……………………………

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO

ดูข่าวต้นฉบับ