ไทยส่งออกข้าวพลิก พ.ค.เหลือ 5 แสนตัน เจอบาทแข็ง-คู่แข่งคืนเวที

MATICHON ONLINE อัพเดต 30 พ.ค. เวลา 11.09 น. • เผยแพร่ 30 พ.ค. เวลา 18.56 น.
ข้าวเปลือก  ขายข้าว

รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า เบื้องต้นคาดว่าเดือนพฤษภาคม 2563 ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 500,000 ตัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าที่เคยนำเข้าข้าวปริมาณมากช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เริ่มชะลอการรับมอบข้าวเพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว ประกอบกับประเทศเวียดนามได้กลับมาส่งออกข้าวตามปกติแล้ว เช่นเดียวกับอินเดียและปากีสถานที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และกลับมาส่งออกข้าวได้อีกครั้ง นอกจากนี้จากการที่ราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าประทศคู่แข่งมาก เนื่องจากอุปทานข้าวของไทยมีปริมาณจำกัดทำให้ราคาข้าวภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง

ขณะที่ค่าเงินบาทก็ยังอยู่ใน ระดับที่แข็งค่า จึงส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นและห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 30-130 เหรียญสหรัฐฯ โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยที่ 501 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 473-477, 368-372 และ 458-462 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุอีกว่า การส่งออกข้าวช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณ 2,111,606 ตัน มูลค่า 43,046 ล้านบาท ประมาณ 1,387 ล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณส่งออกลดลง 32.1% และมูลค่าลดลง 15.7% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 3,112,118 ตัน มูลค่า 51,069 ล้านบาท ประมาณ 1,615.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เฉพาะเดือนเมษายน 2563 ส่งออกได้ปริมาณ 643,852 ตัน มูลค่า 14,550 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 23.7% และ 32.7% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากการส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในแถบอเมริกา แอฟริกา รวมทั้งเอเชีย ได้เร่งนำเข้าข้าวมากขึ้นจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะที่สหรัฐ นำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ทำให้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณมากถึง 160,142 ตัน เพิ่มขึ้น 20.9% เทียบกับเดือนก่อน ขณะที่การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 243,341 ตัน เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า แคอเมอรูน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เบนิน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 118,399 ตัน เพิ่มขึ้น 46.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจำในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน เป็นต้น

ดูข่าวต้นฉบับ