ไทยซัมมิท แหลมฉบัง ประกาศหยุดทำงาน 2 เดือน

คมชัดลึกออนไลน์ อัพเดต 23 ต.ค. 2562 เวลา 03.08 น. • เผยแพร่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 03.03 น.

บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท ประกาศหยุดการทำงานตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 เหตุลูกค้าหยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าลดลง มีข้อความดังนี้

ประกาศ ที่ TSLA. HRM 019/2562 เรื่อง กำหนดหยุดการทำงานใน วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562

เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 ลูกค้าของบริษัทฯ หยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในปริมาณลดลง ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานชั่วคราว บางส่วนในวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 การหยุดงานชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในระหว่างเวลาที่บริษัทฯ หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 75 โดยการหยุดตามข้อนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อรับค่าจ้างเต็มจำนวน ในวันที่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชั่วคราวตามประกาศนี้ โดยพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี จะต้องคีย์การลงในระบบ ESS ก่อนวันหยุดการทำงานชั่วคราวที่กำหนดไว้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

(นายภูทัต เผื่อนอุดม)

ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เอก ไทยซัมมิท" ผู้แทนนอกสภา
วิบากกรรมหรือกรรมไล่ล่า ธนาธร
เมียธนาธร มั่นใจเช็คไม่เด้ง เหตุขึ้นเงินช้า
ธนาธร ฉุน จะให้ตอบอีกกี่ครั้งว่า จำไม่ได้

ดูข่าวต้นฉบับ