ได้เงินยัง? ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาว่างงานแล้ว 7.3 พันล้าน!!

The Bangkok Insight อัพเดต 29 พ.ค. เวลา 08.30 น. • เผยแพร่ 29 พ.ค. เวลา 08.29 น. • The Bangkok Insight
ได้เงินยัง? ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาว่างงานแล้ว 7.3 พันล้าน!!

"ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน" เร่งเคลียร์เงินเยียวยาว่างงานเหตุสุดวิสัยโควิด ล่าสุดจ่ายแล้ว 7,372.904 ล้านบาท พร้อมเร่งจ่ายที่เหลือโดยเร็ว

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวว่า จากการพบปะกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียน และอุทธรณ์จากการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด ในวันนี้พบว่า ยังมีลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งจากที่เดินทางมาด้วยตนเองและจากการรับทราบข้อมูลจากหน้าเพจเฟสบุ๊ค "ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์" ได้เข้ามาติดต่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาว่างงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ จากการพูดคุยถึงสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาว่างงาน เนื่องจากการนำส่งเงินสมทบล่าช้า และผู้ประกันบางรายมีรายชื่อตกหล่น ทำให้ลูกจ้างยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ในวันนี้จึงได้เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่และได้รับทราบปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบเป็นรายกรณี เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด สำนักงานประกันสังคมรายงานว่า มีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยยื่นขอใช้สิทธิสะสม จำนวน 1,367,584 ราย ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ จำนวน 23,142 ราย วินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 1,265,386 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,372.904 ล้านบาท

ดูข่าวต้นฉบับ