ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา

ไทยโพสต์ อัพเดต 14 ต.ค. 2562 เวลา 14.49 น. • เผยแพร่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 14.47 น. • ไทยโพสต์

14 ต.ค.62 - เวลา  17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารศูนย์รวมนมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาโดยมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) เฝ้าฯรับเสด็จ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธีประทับพระราชอาสน์นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา

นายธนินท์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายหนังสือโครงการศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาถวายการบรรยายโดยนางสาวรสรินสมิตะพินทุประจำสำนักพระราชวังพิเศษผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์ฯนายวสิษฐ์มโนงามผู้จัดการฝ่ายโครงการผู้แทนจากบริษัทชีพี-เมจิจำกัดและคณะ

ต่อมาเสด็จออกจากบริเวณนิทรรศการไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาเสด็จขึ้นแท่นพิธีทรงพระสุหร่ายฉีดและทรงเจิมแผ่นจารึกป้ายชื่ออาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาจากนั้นเสด็จขึ้นชานหน้าอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาทอดพระเนตรอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์สมควรแก่เวลาเสด็จลงชานหน้าอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาเสด็จฯไปยังรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดากลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

สำหรับความเป็นมาของศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2516 เป็นอาคารชั้นเดียวเพื่อผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ต่อมาในปีพ.ศ.2552 ขยายอาคารโรงงานเป็น2 ชั้นในพื้นที่เดิมโดยชั้นล่างเป็นส่วนผลิตและชั้นบนเป็นส่วนสำนักงานห้องประชุมและส่วนเก็บบรรจุภัณฑ์

ดูข่าวต้นฉบับ