ในหลวง-พระราชินีเสด็จเยาวราช ประชาชนปีติพระเมตตาจากราชวงศ์สู่ชาวไทยเชื้อสายจีน เสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง

ประชาชาติธุรกิจ อัพเดต 06 ธ.ค. 2562 เวลา 12.53 น. • เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 11.49 น.
S__55517192

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนที่เฝ้าฯรับเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ถนนเยาวราช ถนนเสือป่า ถนนเจริญกรุง โดยมีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยทุกเชื้อสายสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” เสียงดังตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ถึงวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวัดไตรมิตรวิทยารามเฝ้า ฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ

จากนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อเสด็จเข้าสู่ภายในพระมหามณฑปฯ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เป็นอันแล้วเสร็จพิธี ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากวัดไตรมิตรฯ ไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (วงเวียนโอเดียน) ถนนเยาวราช

เมื่อเสด็จฯ ถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน/ ประธานจัดงาน และนายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย/ ประธานดำเนินการจัดงาน พร้อมคณะกรรมการจัดงานเผ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี แล้วประทับพระราชอาสน์

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ในฐานะประธานจัดงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย/ ประธานดำเนินการจัดงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางดาว ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายม้าทองคำที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย/ ประธานดำเนินการจัดงาน กราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ตามลำดับ ดังนี้ ผู้แทนคณะการแสดงเอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก (จำนวน 1 ราย) ผู้สนับสนุนการจัดงาน เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก (จำนวน 40 ราย)

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลาประมาณ 15 นาที

หลังทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธีเปิดงาน พระบาทสมเด็จพระเ้จาอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และการแสดงแสงสีเสียงในอุโมงค์แอลอีดี แล้วเสด็จฯ ผ่านอุโมงค์พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรกาศการลารแสดงแสงสีเสียงในอุโมงค์ เมื่อเสด็จออกจากอุโมงค์แล้วทรงพระดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

เมื่อเสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะกรรมการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จเข้าสู่ภายในเก๋งประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์)  ตามด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเกริกฟ้า ก้องไกร ประชาไทย ร่มเย็น

นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำ ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางวิไล หิรัญอัศว์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายลูกท้อคู่ทองคำ ที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพรราชอัธยาศัย แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ก่อนเสด็จออกไปยังจุดฉายพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และคณะกรรมการจัดงาน 4 ชุด ชุดละ 30 คน จากนั้นเสด็จออกจากโรงพยาบาลฯ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรไปตามถนนเยาวราช ไปยังจุดประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย ณ ชั้น 18 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ระยะทางประมาณ 700 เมตร

เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดมังกรกมลาวาส คณะกรรมการวัดมังกรกมลาวาสเฝ้าฯ รับเสด็จ แล้วเสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมังกรกมลาวาส 7 จุด ดังนี้ 1.ที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) 2.พระประธาน 3 องค์ในพระอุโบสถ 3.วิหารเทพเจ้าประจำวัด ที่ประดิษฐานเทพเจ้าไภษัชราชาเทวะแพทย์ฮูโต๋เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาชีวิต (ไท่ส่วยเอี๊ย) และเทพเจ้าโชคลาภ  4.วิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว์ 5.วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) 6.วิหารปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) 7.วิหารสังฆปรินายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายญาณ ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ)

จากนั้นเสด็จไปประทับพักอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วสเด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากวัดมังกรกมลาวาส กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ดูข่าวต้นฉบับ